Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.10.2014

Byggföretagens omsättning ökade maj-juli med 1,6 procent från året innan

Byggföretagens omsättning ökade under maj–juli i år med 1,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen inom husbyggande ökade med 1,7 procent, inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 1,6 procent och inom anläggningsarbeten med 1,2 procent. Ett år tidigare minskade omsättningen inom hela näringsgrenen med 0,4 procent under motsvarande period.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom byggverksamhet (TOL 2008)
Byggföretagens försäljningsvolym ökade under maj–juli med 1,1 procent från året innan. Försäljningsvolymen inom husbyggande ökade med 1,3 procent och försäljningsvolymen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 1,2 procent. Försäljningsvolymen inom anläggningsarbeten var på samma nivå som året innan.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 029 551 3347, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (238,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juli 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2014/07/rlv_2014_07_2014-10-13_tie_001_sv.html