Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren / referensperiod 1) Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-10-13)
F Byggverksamhet 02/2014 -1,8 -3,2 -1,4
03/2014 7,9 5,7 -2,2
04/2014 5,6 3,7 -1,9
05/2014 0,3 -0,2 -0,5
06/2014 6,2 5,5 -0,7
41 Byggande av hus 02/2014 -2,5 -4,4 -1,9
03/2014 9,2 6,9 -2,3
04/2014 8,2 6,7 -1,5
05/2014 0,7 0,0 -0,7
06/2014 6,7 5,3 -1,4
42 Anläggningsarbeten 02/2014 -9,4 -6,0 3,4
03/2014 2,4 -0,1 -2,5
04/2014 6,3 -0,4 -6,7
05/2014 2,0 2,1 0,1
06/2014 2,3 3,1 0,8
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 02/2014 0,7 -1,3 -2,0
03/2014 7,9 5,9 -2,0
04/2014 2,9 1,7 -1,2
05/2014 -0,6 -1,0 -0,4
06/2014 7,2 6,5 -0,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Lång tid revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren År medelvärde 1) absolut värde 2)
F Byggverksamhet 2011 -1,5 1,5
2012 -1,3 1,3
2013 -1,5 1,5
41 Byggande av hus 2011 -1,9 1,9
2012 -1,0 1,5
2013 -1,7 1,7
42 Anläggningsarbeten 2011 0,3 2,3
2012 -0,7 1,2
2013 -0,8 1,2
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 2011 -1,7 1,7
2012 -1,8 1,8
2013 -1,5 1,5
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2014, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 029 551 3347, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juli 2014, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2014/07/rlv_2014_07_2014-10-13_rev_001_sv.html