Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2013

Byggföretagens omsättning minskade under december–februari med nästan 4 procent jämfört med året innan

Byggföretagens omsättning minskade under december–februari med 3,8 procent från motsvarande period året innan. Omsättningen inom anläggningsarbeten minskade med 10,6 procent och omsättningen inom husbyggandet med 4,6 procent. Omsättningen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet minskade med 1,1 procent.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 12/2012–2/2013 och 12/2011–2/2012, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 12/2012–2/2013 och 12/2011–2/2012, % (TOL 2008)
Byggföretagens försäljningsvolym minskade under december–februari med 6,5 procent från året innan. Anläggningsföretagens försäljningsvolym minskade med 12,6 procent, husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 7,8 procent och försäljningsvolymen inom den specialiserade bygg- och anläggningsverksamheten med 4,5 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2013, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. februari 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2013/02/rlv_2013_02_2013-05-15_tie_001_sv.html