Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.6.2011

Byggföretagens omsättning ökade med 17 procent under januari–mars

Omsättningen inom byggföretagen ökade under januari–mars med 17,1 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Omsättningen inom husbyggandet ökade under den senaste perioden med 24,6 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 14,3 procent. Omsättningen inom anläggningsarbeten ökade i januari–mars med 0,1 procent jämfört med året innan.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 1/2011–3/2011 och 1/2010–3/2010, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 1/2011–3/2011 och 1/2010–3/2010, % (TOL 2008)
Under januari–mars ökade byggföretagens försäljningsvolym med 20,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period ökade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 28,4 procent. Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet visade en ökning på 17,8 procent. Anläggningsarbetenas försäljningsvolym minskade däremot med 4,2 procent under januari–mars.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.

Den omvända mervärdesskatten på byggtjänster togs i bruk i april 2011. Reformen medför ändringar i periodskattematerialet, som används som källmaterial för denna statistik, fr.o.m. uppgifterna för april 2011. Statistikcentralen bedömer under hösten huruvida skattereformen kräver ändringsåtgärder i statistikföringen.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2011, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. mars 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2011/03/rlv_2011_03_2011-06-14_tie_001_sv.html