Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.3.2011

Byggföretagens omsättning ökade över 9 procent under oktober–december

Omsättningen inom byggföretagen ökade under oktober–december med 9,3 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Omsättningen inom husbyggandet ökade under den senaste perioden med 9,9 procent och inom anläggningsarbeten med 2,0 procent. Inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade den med 11,4 procent från oktober–december året innan.

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 10–12/2010 och 10–12/2009, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioderna 10–12/2010 och 10–12/2009, % (TOL 2008)
År 2010 ökade byggföretagens omsättning med 3,6 procent från år 2009. Omsättningen inom husbyggandet ökade med 6,4 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 4,6 procent. Omsättningen inom anläggningsarbeten minskade med 7,2 procent.

Under oktober–december ökade byggföretagens försäljningsvolym med 16,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period ökade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 17,9 procent, medan anläggningsarbetenas försäljningsvolym minskade med 0,7 procent. Försäljningsvolymen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade däremot med 19,4 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2010, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. december 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2010/12/rlv_2010_12_2011-03-15_tie_001_sv.html