Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2010

Byggföretagens omsättning ökade med över 7 procent under juni–augusti

Omsättningen inom byggföretagen ökade under juni–augusti med 7,2 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Inom husbyggandet ökade omsättningen under juni–augusti med 13,7 procent, inom anläggningsarbeten minskade den med 7,8 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade den med 7,0 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Årsförändringen av omsättningen under perioden 6–8/2010 och 6–8/2009, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioden 6–8/2010 och 6–8/2009, % (TOL 2008)

Under juni–augusti ökade byggföretagens försäljningsvolym med 17,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period ökade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 26,0 procent, medan anläggningsarbetenas försäljningsvolym minskade med 10,2 procent. Försäljningsvolymen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade däremot med 18,7 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2010, augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. augusti 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2010/08/rlv_2010_08_2010-11-15_tie_001_sv.html