Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.9.2010

Byggföretagens omsättning ökade med drygt 9 procent under april–juni

Omsättningen inom byggföretagen ökade under april–juni med 9,4 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Utvecklingen av omsättningen förbättrades jämfört med början av året, eftersom omsättningen minskade med nästan 8 procent under årets första kvartal. Inom husbyggandet ökade omsättningen under april–juni med 15,3 procent, inom anläggningsarbeten minskade den med 7,5 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade den med 9,5 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Årsförändringen av omsättningen under perioden 4–6/2010 och 4–6/2009, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioden 4–6/2010 och 4–6/2009, % (TOL 2008)

Under april–juni ökade byggföretagens försäljningsvolym med 20,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period ökade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 28,7 procent, medan anläggningsarbetenas försäljningsvolym minskade med 10,8 procent. Försäljningsvolymen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade däremot med 22,3 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar. Den kraftiga ökningen av försäljningsvolymen inom husbyggandet och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet beror delvis på sänkta anbudspriser.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2010, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juni 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2010/06/rlv_2010_06_2010-09-15_tie_001_sv.html