Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.8.2010

Byggföretagens omsättning ökade med drygt 2 procent under mars–maj

Under mars–maj ökade byggföretagens omsättning med 2,5 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Utvecklingen av omsättningen förbättrades jämfört med årsskiftet, eftersom omsättningen minskade med nästan 11 procent under föregående tremånadersperiod. Inom husbyggandet ökade omsättningen under mars–maj med 6,2 procent, inom anläggningsarbeten minskade den med 13,1 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade den med 3,5 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Årsförändringen av omsättningen under perioden 3–5/2010 och 3–5/2009, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioden 3–5/2010 och 3–5/2009, % (TOL 2008)

Under mars–maj ökade byggföretagens försäljningsvolym med 12,8 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under motsvarande period ökade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 18,3 procent, medan anläggningsarbetenas försäljningsvolym minskade med 15,9 procent. Försäljningsvolymen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade med 15,3 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar. Den kraftiga ökningen av försäljningsvolymen inom husbyggandet och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet beror delvis på sänkta anbudspriser.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen (09) 1734 3331, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.8.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. maj 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2010/05/rlv_2010_05_2010-08-13_tie_001_sv.html