Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.7.2010

Byggföretagens omsättning minskade med 2 procent under februari–april

Under februari–april minskade byggföretagens omsättning med 2,0 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod året innan. Utvecklingen av omsättningen förbättrades jämfört med årsskiftet, eftersom minskningen av omsättningen var nästan 11 procent under föregående tremånadersperiod. Inom husbyggandet ökade omsättningen under februari–april med 1,0 procent, inom anläggningsarbeten minskade den med 18,8 procent och inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 0,3 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Årsförändringen av omsättningen under perioden 2—4/2010 och 2—4/2009, % (TOL 2008)

Årsförändringen av omsättningen under perioden 2—4/2010 och 2—4/2009, % (TOL 2008)

Under februari–april ökade byggföretagens försäljningsvolym med 7,4 procent jämfört med motsvarande period året innan.Under motsvarande period ökade husbyggnadsföretagens försäljningsvolym med 11,9 procent, medan anläggningsarbetenas försäljningsvolym minskade med 20,9 procent. Försäljningsvolymen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade med 10,6 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien gällande omsättning eliminera inverkan av prisförändringar.

Den nya skattekontolagen ändrar materialet för omsättningsindexen

Fr.o.m. uppgifterna för januari 2010 kommer man att använda skatteförvaltningens periodskattematerial enligt den nya skattekontolagen i omsättningsindexen. Enligt vår utredning blir inverkan av skattekontoreformen på statistiken rätt så liten. Det ackumulerade materialet är dock något mindre än tidigare när det gäller uppgifterna för januari år 2010. Därför kan tidsserierna för omsättningsindexen för januari revideras något i de följande publiceringarna. Mera information om hur ändringen av material inverkar på omsättningsindexen finns under Ändringar i denna statistik . Information om skattekontoreformen finns också på skatteförvaltningens webbplats: www.vero.fi .


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen (09) 1734 3331, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. april 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2010/04/rlv_2010_04_2010-07-15_tie_001_sv.html