Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen har år 2006 upphört att producera den separata statistiken Nyckeltal för kreditinstitutsverksamhet

Uppgifter om kreditinstitutens nyckeltal publiceras i fortsättningen som en del av kreditinstitutens bokslutsuppgifter för hela året på adressen http://tilastokeskus.fi/til/llai/index_sv.html.


Senast uppdaterad 30.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Nyckeltal för kreditinstitutsverksamhet [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rltp/rltp_2006-08-30_uut_001_sv.html