Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen publicerar inte längre kostnadsindexet för spårbunden trafik

Fr.o.m. juni 2007 publicerar Statistikcentralen inte längre kostnadsindexet för spårbunden trafik. Årsförändringarna i indexet har offentliggjorts kvartalsvis på statistikens ingångssida. Kostnadsindexet för spårbunden trafik beskriver prisförändringarna för kostnadsfaktorer med anknytning till spårvagns- och metrotrafik.


Senast uppdaterad 18.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för spårbunden trafik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlihi/rlihi_2007-06-18_uut_001_sv.html