Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Kostnadsindexen för spårbunden trafik beskriver prisförändringarna för kostnadsfaktorer med anknytning till spårvagns- och metrotrafik. Utöver kostnadsindex för spårvagns- och metrotrafik produceras indextal efter kostnadsfaktor för hela den spårbundna trafiken. Kostnadsfaktorer är t.ex. löner, bränsle och smörjmedel, reparation och underhåll, kapitalavskrivningar. Totalt finns det 9 olika kostnadsfaktorer.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för spårbunden trafik [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlihi/meta_sv.html