Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2021, september

Byggnadskostnadsindex 2019, december

2019
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer