Byggnadskostnadsindex 2005

2005
december
Offentliggöranden