Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Finansverksamhet 2013

2013
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Finansverksamhet [e-publikation].
ISSN=2323-9859. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rato/2013/index_sv.html