Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, november

Byggnads- och bostadsproduktion 2021, september

2021
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik