Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.5.2017

Kommunsammanslagningen ändrade ordningsföljden för kommuner med flest fritidshus 2016

Ordningsföljden för kommuner med flest fritidshus ändrade då Juankoski sammanslogs med Kuopio i början av år 2017. Samtidigt blev Kuopio Finlands största kommun när man ser till antalet fritidshus. Mätt med antalet fritidshus år 2016 var S:t Michel den näststörsta kommunen. I både Kuopio och S:t Michel finns det fler än 10 000 fritidshus. Ordningsföljden för övriga kommuner med flest fritidshus var oförändrad. Statistikcentralens uppgifter beskriver antalet fritidshus enligt den nyaste kommunindelningen. I slutet av år 2016 uppgick antalet fritidshus i hela landet till 502 900.

Kommuner med flest fritidshus år 2016

Kommuner med flest fritidshus år 2016

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö 029 551 3211, Arja Tiihonen 029 551 3272, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (268,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.4.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2016/rakke_2016_2017-05-24_tie_001_sv.html