Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Byggnadsbeståndet 2009

Största delen av byggnadsbeståndet bostadsbyggnader

Byggnadsbeståndet, som inte inkluderar fritidshus och inte heller lantbruksbyggnader, omfattade i slutet av år 2009 totalt 1,4 miljoner byggnader. Bostadsbyggnaderna, av vilka största delen var fristående småhus, utgjorde 85 procent av hela byggnadsbeståndet. Det fanns totalt 210 000 andra byggnader än bostadsbyggnader, dvs. 15 procent av hela byggnadsbeståndet. Över hälften av bostadsbyggnaderna har byggts år 1970 eller senare, av de fristående småhusen 53 procent och av flervåningshusen 63 procent.

Byggnadsbeståndets hela våningsyta var i slutet av år 2009 totalt mer än 429 miljoner kvadratmeter. Byggnadernas genomsnittliga golvyta var ungefär 299 kvadratmeter, för andra än bostadsbyggnader var den genomsnittliga golvytan 747 kvadratmeter. I relation till våningsytan var bostadsbyggnadernas andel av hela våningsytan bara 63 procent. Av andra än bostadsbyggnader var industribyggnaderna den största gruppen när man ser till våningsytan.

Tabell 2. Byggnader efter användningssyfte 31.12.2009

                 Antal byggnader Andel av alla byggnader (%)
ALLA BYGGNADER 1 433 980 100,0
A. Bostadsbyggnader 1 224 209 85,4
Fristående småhus 1 092 363 76,2
Rad- och kedjehus 75 618 5,3
Flervåningsbostadshus 56 228 3,9
C-N Övriga byggnader 209 771 14,6
C Butiksbyggnader - 41 697 2,9
D Kontorsbyggnader 10 748 0,7
E Trafikbyggnader 54 535 3,8
F Vårdbyggnader 7 993 0,6
G Byggnader för samlingslokaler 13 432 0,9
H Undervisningsbyggnader 8 868 0,6
J lndustribyggnader 40 173 2,8
K Lagerbyggnader 26 712 1,9
L,N Övriga byggnader 5 613 0,4

Byggnadsbeståndet ökade med 13 000 byggnader

I slutet av år 2009 fanns det totalt 1 434 000 byggnader i Finland. Byggnadsbeståndet ökade med 13 000 byggnader från året innan. Sedan 1990 har antalet byggnader ökat med 272 000, dvs. omkring 23 procent. Omkring 77 000 byggnader, dvs. 5 procent av byggnadsbeståndet, var gamla, före år 1921 färdigställda byggnader. Över tre fjärdedelar av byggnadsbeståndet var fristående småhus. Flervånings- och radhusen omfattade däremot under en tiondel av hela byggnadsbeståndet. Mätt efter våningsyta utgjorde flervåningshusen en tredjedel av våningsytan i alla bostadsbyggnader.

Två tredjedelar av byggnaderna har en våning

Över 66 procent av byggnadsbeståndet var envåningshus. En- och tvåvåningshusen utgjorde sammanlagt 95 procent av hela byggnadsbeståndet. Av finländarna bor 3,6 miljoner, dvs. 68 procent, i en- och tvåvåningshus. Av byggnaderna hade 25 000 minst fyra våningar. I dessa bor något över en miljon finländare (1 088 000). Byggnader med tio våningar eller fler är rätt så sällsynta. I hela landet finns det omkring 300 sådana här landmärken. Av dessa är ungefär 200 egentliga flervåningsbostadshus.


Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö (09) 1734 3211, Arja Tiihonen (09) 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen (09) 1734 3232, asuminen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2009, Byggnadsbeståndet 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2009/rakke_2009_2010-05-28_kat_002_sv.html