Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Byggnader 2008

Största delen av byggnadsbeståndet bostadsbyggnader

Byggnadsbeståndet, som inte inkluderar fritidshus, omfattade i slutet av år 2008 totalt 1,4 miljoner byggnader. Bostadsbyggnaderna, av vilka största delen var fristående småhus, utgjorde 85 procent av hela byggnadsbeståndet. Det fanns totalt 208  000 andra byggnader än bostadsbyggnader, dvs. 15 procent av hela byggnadsbeståndet. Över hälften av bostadsbyggnaderna har byggts år 1970 eller efter, av fristående småhusen 53 procent och av flervåningshusen 63 procent.

Byggnadsbeståndets hela våningsyta var i slutet av år 2008 totalt mer än 422 miljoner kvadratmeter. Den genomsnittliga våningsytan i byggnader var ungefär 297 kvadratmeter, i övriga byggnader än bostadsbyggnader den genomsnittliga våningsytan var 739 kvadratmeter. I relation till våningsytan var bostadsbyggnadernas andel av hela våningsytan bara 64 procent. Av övriga byggnader än bostadsbyggnader var industribyggnaderna den största gruppen när man ser till våningsytan.

Tabell 2. Byggnader efter användningssyfte 31.12.2008

                 Byggnader Prosent av alla byggnader (%)
ALLA BYGGNADER 1 421 188 100,0
A. Bostadsbyggnader 1 213 545 85,4
Fristående småhus 1 082 511 76,2
Rad- och kedjehus 75 109 5,3
Flervåningsbostadshus 55 925 3,9
C-N Övriga byggnader 207 643 14,6
C Butiksbyggnader - 41 419 2,9
D Kontorsbyggnader 10 732 0,8
E Trafikbyggnader 54 134 3,8
F Vårdbyggnader 7 835 0,6
G Byggnader för samlingslokaler 13 4180 0,9
H Undervisningsbyggnader 8 885 0,6
J lndustribyggnader 39 581 2,8
K Lagerbyggnader 25 964 1,8
L,N Övriga byggnader 5 675 0,4

Byggnadsbeståndet ökade med 15 000 byggnader

I Finland fanns det 1 421 000 byggnader i slutet av år 2008. Jämfört med föregående år ökade byggnadsbeståndet med 15 000 byggnader. Från år 1990 har antalet byggnader stigit med 259 000 byggnader, dvs. med ca 22 procent. Ungefär 77 000, dvs. 5 procent av byggnadsbeståndet var gamla byggnader som färdigställts före år 1921. Tre fjärdedelar av byggnadsbeståndet var fristående småhus. Flervånings- och radhusen utgör för sin del bara en tiondedel av hela byggnadsbeståndet. Mätt efter våningsyta utgör våningshusen en tredjedel av våningsytan i alla bostadsbyggnader.

Två tredjedelar av byggnaderna hade en våning

Rentav över 64 procent av byggnadsbeståndet var byggnader med en våning. Byggnader med en och två våningar utgjorde tillsammans 95 procent av hela beståndet. Av finländarna bodde 3,6 miljoner, dvs. 68 procent i byggnader med en eller två våningar. Det fanns 25 000 byggnader med fyra våningar eller fler och något under en miljon finländare (1 075 000) bodde i dessa.


Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Hermiö (09) 1734 3211, Arja Tiihonen (09) 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen (09) 1734 3232

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2008, Byggnader 2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2008/rakke_2008_2009-12-21_kat_001_sv.html