Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tilläggsuppgifter

Namn: Marja Hermiö
Telefon: 029 551 3211

Namn: Pentti Sonninen
Telefon: 029 551 3614

Namn: Arja Tiihonen
Telefon: 029 551 3272

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Om du vill bli kontaktad, ge dina kontaktuppgifter.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadsbeståndet [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rak/yht_sv.html