Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Nya uppgifter i statistik över Byggnadsbeståndet publiceras på sidan för Byggnader och fritidshus

Fr.o.m. år 2008 har statistiken över byggnadsbeståndet och statistiken över fritidshus sammanslagits till statistiken Byggnader och fritidshus.


Senast uppdaterad 28.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadsbeståndet [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rak/rak_2009-05-28_uut_001_sv.html