Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken över byggnadsbeståndet är årsstatistik och den beskriver existerande byggnadsbestånd och antalet byggnader årets sista dag. I byggnadsbeståndet ingår inte fritidshus, det finns separat statistik över fritidshus. Byggnadsbeståndet omfattar inte heller tak av lätt konstruktion och kiosker, byggnader som används enbart inom lantbruksproduktionen och inte heller bastu- och ekonomibyggnader som hör till bostadsbyggnaderna. Statistik över byggnadsbeståndet kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde. Statistikcentralens statistik över byggnadsbeståndet fås i huvudsak ur Betolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem dit kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter meddelar uppgifter om byggnader och bostäder som kräver byggnadslov. Statistiken över byggnadsbeståndet är ett totalmaterial.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadsbeståndet [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rak/meta_sv.html