Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 30.5.2013

Turismen från utlandet till Finland ökade år 2012

År 2012 besökte 7,6 miljoner utländska resenärer Finland. Antalet resenärer ökade med 5 procent från år 2011, dvs. med närmare 400 000 besökare. Under året använde de utländska resenärerna totalt 2,3 miljarder euro i Finland, vilket var omkring 70 miljoner euro, dvs. 3 procent, mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens och Centralen för turistfrämjandes gemensamma gränsintervjuundersökning.

Antal utländska resenärer i Finland åren 2008-2012

Hemvistland År
2008
(1000 pass.)
2009
(1000 pass.)
2010
(1000 pass.)
2011
(1000 pass.)
2012
(1000 pass.)
Förändring 2011-2012,
procent (%)
Alla besökare 6 072 5 695 6 182 7 260 7 636 5
Ryssland 2 331 2 192 2 561 3 261 3 578 10
Estland 522 583 561 708 758 7
Sverige 765 753 712 681 702 3
Tyskland 376 332 363 399 342 –14
Storbritannien 316 267 263 278 273 –2
Norge 187 160 195 216 235 9
Förenta Staterna 114 104 89 121 174 44
Japan 105 142 109 150 143 –5
Frankrike 120 94 132 145 127 –12

Den största gruppen resenärer var de ryska resenärerna. Av alla resenärer kom 47 procent, dvs. totalt omkring 3,6 miljoner resenärer, från Ryssland. Resorna från Ryssland till Finland ökade med 10 procent från året innan. Näst mest resenärer kom från Estland. Antalet resenärer från Estland ökade med 7 procent från året innan. Deras antal uppgick till totalt 758 000 år 2012 och deras andel av det totala antalet resenärer var 10 procent. För andra året i rad besökte fler resenärer Finland från Estland än från Sverige.

År 2012 var 55 procent av de utländska resenärerna på fritidsresa i Finland. Antalet fritidsresor ökade med 10 procent från året innan. Tio procent av resenärerna besökte släkt eller vänner. Antalet minskade med 12 procent från året innan. Tjugoen procent av resenärerna var i Finland på tjänsteresa. Antalet tjänsteresor ökade med 8 procent från året innan, men allt som allt har andelen tjänsteresenärer av det totala antalet resenärer minskat under de senaste fem åren. Nio procent av resenärerna var i Finland på genomresa.

Hälften av alla utländska resenärer som övernattade i Finland år 2012 tog in på hotell eller motell. Antalet utländska resenärer som övernattade på hotell ökade med 2 procent från året innan. De utländska resenärerna stannade i genomsnitt 4,1 nätter i Finland. Av resorna till Finland var 45 procent resor utan övernattning. Flest dagsresor gjordes från Ryssland; fler än två av tre resenärer bosatta i Ryssland övernattade inte i Finland. Ändå bokfördes flest övernattningar i Finland totalt sett för resenärer från Estland och Ryssland.

De utländska resenärerna använde i genomsnitt 300 euro under sitt Finlandsbesök år 2012. Per besök användes två procent mindre pengar jämfört med året innan. Mest pengar per besök använde de polska resenärerna, i genomsnitt 638 euro. Per dag använde de utländska resenärerna i genomsnitt 59 euro. Denna summa var så gott som lika stor som året innan. Mest pengar per dag använde resenärerna bosatta i Japan och Ryssland. Resenärerna från Japan använde i genomsnitt 126 euro per dag och de ryska resenärerna 120 euro per dag.

Antalet utländska arbetare på arbetsplatser i Finland ökade klart år 2012

I gränsintervjuundersökningen frågade man om de intervjuade utländska resenärerna hade en arbetsplats i Finland. Frågan ställdes om den intervjuade resenären permanent bodde annanstans än i Finland och huvudorsaken till Finlandsresan var tjänsteresa. I undersökningen intervjuades inte utländska resenärer som bodde över 12 månader i Finland. Resenärer som hade en arbetsplats i Finland frågades dessutom hur många gånger de hade besökt Finland under de senaste 12 månaderna, hur många nätter de stannade i Finland under denna resa, vilken typ av inkvartering de använde och hur mycket pengar de hade lagt ut under detta besök.

Antal utländska resenärer som rest till sin arbetsplats i Finland under åren 2008–2012 och antal resor de gjorde år 2012

Hemvistland År
2008
(1000 personer)
2009
(1000 personer)
2010
(1000 personer)
2011
(1000 personer)
2012
(1000 personer)
2012
(1000 resor)
Alla besökare 35,9 43,6 39,2 41,1 58,9 317,2
Estland 17,9 20,8 12,8 20,9 30,0 234,8
Polen 0,9 2,7 2,6 2,4 6,5 12,8
Sverige 0,7 1,8 2,8 0,8 5,5 18,1
Ryssland 6,8 7,5 8,5 3,1 4,7 17,8
Andra länder 9,5 10,9 12,5 13,9 12,3 33,7

Enligt uppgifterna i gränsintervjuundersökningen arbetade i Finland år 2012 ungefär 59 000 personer vars permanenta bosättningsland var annat än Finland. Detta var över 40 procent fler än året innan. I Finland arbetade år 2012 omkring 30 000 personer vars permanenta bosättningsland var Estland, 6 500 arbetare från Polen, 5 500 arbetare från Sverige och 4 700 arbetare från Ryssland. Utländska resenärer besökte Finland sammanlagt 317 000 gånger på grund av att deras arbetsplats var i Finland. Omkring tre fjärdedelar, dvs. 235 000 besök, var från Estland. Omkring 18 000 besök gjordes från både Sverige och Ryssland.


Källa: Gränsintervjuundersökning 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jyrki Krzywacki 09 1734 2701, rajahaastattelut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Gränsintervjuundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-9809. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rajat/2012/rajat_2012_2013-05-30_tie_001_sv.html