Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 9.6.2010

Turism från utlandet till Finland minskade år 2009

År 2009 besökte 5,7 miljoner utländska turister Finland. Antalet minskade med sex procent från år 2008. Under året använde de utländska resenärerna pengar för totalt något under 1,6 miljarder euro i Finland. Detta var omkring 140 miljoner euro mindre än föregående år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens och Centralen för turistfrämjandes gemensamma gränsintervjuundersökning.

Tabell 1. Antal utländska turister i Finland åren 2005-2009

Hemvistland År
2005
(1000 pass.)
2006
(1000 pass.)
2007
(1000 pass.)
2008
(1000 pass.)
2009
(1000 pass.)
Förändring 2008-2009,
procent (%)
Alla besökare 5 038 5 345 5 736 6 072 5 695 -6
Ryssland 1 684 1 737 2 070 2 331 2 192 -6
Sverige 783 779 768 765 753 -2
Estland 457 503 561 522 583 12
Tyskland 342 369 350 376 332 -12
Storbritannien 233 317 312 316 267 -15
Norge 197 187 194 187 160 -14
Japan 98 89 103 105 142 36
Spanien 88 79 83 116 123 6
Förenta Staterna 126 119 120 114 104 -8

Det största antalet turister kom från Ryssland. Totalt 2,2 miljoner ryska turister besökte Finland, dvs. en dryg tredjedel av det totala antalet turister. Näst mest turister kom från Sverige, 753 000 turister. Tredje mest turister kom från Estland, 583 000 turister. Antalet resenärer från Ryssland och Sverige minskade jämfört med året innan, men antalet resenärer från Estland ökade. Av de resenärer som besökte Finland och som var bosatta i utlandet var 6 procent finska medborgare.

År 2009 var 50 procent av de utländska resenärerna på fritidsresa i Finland. Tolv procent av resenärerna besökte släktingar eller bekanta. En fjärdedel av resenärerna var på tjänsteresa i Finland. Tio procent av resenärerna var i Finland på genomresa.

År 2009 stannade de utländska turisterna i genomsnitt 3,9 nätter i Finland. Flest övernattningar i Finland bokfördes för turister från Ryssland, Estland, Sverige och Tyskland. Av resorna till Finland var 40 procent resor utan övernattning. Dagsresor gjordes mest från Ryssland. Hälften av alla utländska turister som övernattade i Finland tog in på hotell eller motell. Tjugofyra procent av resenärerna övernattade hos släktingar eller bekanta. Av tjänsteresenärerna övernattade 75 procent på hotell eller motell, av fritidsresenärerna hälften.

De utländska turisterna använde i genomsnitt 278 euro under sitt Finlandsbesök år 2009. Totalkonsumtionen per besök var sex euro mindre än året innan. De utländska resenärerna använde i genomsnitt två euro per dag mer än året innan, dvs. i genomsnitt 57 euro.

Resandet till arbetsplatser belägna i Finland ökade ytterligare

I gränsintervjuundersökningen har man sedan år 2005 frågat om de intervjuade utländska resenärerna har en arbetsplats i Finland. Frågan ställs om den intervjuade resenären permanent bor annanstans än i Finland och huvudorsaken till Finlandsresan är tjänsteresa. I undersökningen intervjuas inte utländska resenärer som bor över 12 månader i Finland. Resenärer som har en arbetsplats i Finland frågas dessutom hur många gånger de har besökt Finland under de senaste 12 månaderna, hur många nätter de stannade i Finland under denna resa, vilken typ av inkvartering de använde och hur mycket pengar de hade lagt ut under detta besök.

Antalet personer som arbetar i Finland, men bor permanent i andra länder, har mer än fördubblats under granskningsperioden 2005–2009. I Finland arbetade år 2009 nästan 44 000 personer vars permanenta bosättningsland var annat än Finland. Detta var omkring 8 000 personer fler än året innan. I Finland arbetade år 2009 omkring 21 000 personer vars permanenta bosättningsland var Estland, 7 500 arbetare från Ryssland och 2 700 arbetare från Polen. Fjärde mest, 1 800 arbetare, kom från Sverige och femte mest, 1 200 arbetare, från Tyskland. I andra länder än dessa fem bodde 9 700 personer som arbetar i Finland.

Tabell 2. Antal utländska resenärer som rest till sin arbetsplats i Finland under åren 2005-2009 och antal resor de gjorde år 2009

Hemvistland År
2005
(1000 personer)
2006
(1000 personer)
2007
(1000 personer)
2008
(1000 personer)
2009
(1000 personer)
2009
(1000 resor)
Alla besökare 21,8 36,6 43,6 35,9 43,6 201,8
Estland 11,2 15,7 20,6 17,9 20,8 111,0
Ryssland 5,8 12,3 9,3 6,8 7,5 32,0
Sverige 0,3 0,8 1,1 0,7 1,8 ...
Polen 0,4 0,9 6,7 0,9 2,7 6,0
Tyskland 0,2 0,9 1,5 0,5 1,2 4,5
Andra länder 4,0 5,9 4,4 9,0 9,7 30,0

År 2009 besökte utländska resenärer Finland sammanlagt 200 000 gånger på grund av sin arbetsplats i Finland. Drygt hälften, 110 000 besök, var från Estland. Näst mest, 32 000 besök, var från Ryssland.


Källa: Gränsintervjuundersökning 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jyrki Krzywacki (09) 1734 2701, rajahaastattelut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 9.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Gränsintervjuundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-9809. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rajat/2009/rajat_2009_2010-06-09_tie_001_sv.html