Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Tilastojulkistukset aikajärjestyksessä

Tältä sivulta löytyvät kaikki Tilastokeskuksen tilastojulkistukset aikajärjestyksessä viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Muiden tilastotuottajien tiedot julkaistaan kunkin organisaation omissa verkkopalveluissa.

PvmTilasto ja viiteajanjakso / tilastojulkistusPDF-
julkaisu
1.4.2022Elinolotilasto 2021
Toimeentulovaikeuksia kokeneiden kotitalouksien osuus palasi koronapandemiaa edeltävälle tasolle vuonna 2021
PDF
1.4.2022Osakeasuntojen hinnat 2022, helmikuu
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat helmikuussa
PDF
31.3.2022Kaupan liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi helmikuussa 3,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
31.3.2022Majoitustilasto 2022, helmikuu
Matkailijoiden yöpymisiä oli helmikuussa 2022 yhä selvästi vähemmän kuin kaksi vuotta sitten
PDF
31.3.2022Opiskelijat ja tutkinnot 2021
Peruskouluissa 562 400 oppilasta vuonna 2021
PDF
31.3.2022Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu
Ennakko: Palveluiden liikevaihto kasvoi helmikuussa
PDF
31.3.2022Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu
Ennakko: Rakentamisen liikevaihto kasvoi helmikuussa
PDF
31.3.2022Rautatietilasto 2021
Rautateiden henkilöliikenteen matkojen määrä kasvoi 13 prosenttia vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä
PDF
31.3.2022Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu
Ennakko: Teollisuuden liikevaihto kasvoi helmikuussa
PDF
31.3.2022Väestörakenne 2021
Vieraskielisten määrä kasvoi yli 25 000 henkilöllä
PDF
30.3.2022Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto 2020
Maatilojen keskikoko jatkanut kasvuaan
PDF
28.3.2022Kuluttajien luottamus 2022, maaliskuu
Kuluttajien luottamus romahti maaliskuussa
PDF
25.3.2022Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2021, 4. neljännes
Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä
PDF
25.3.2022Rahoitustilinpito 2021, 4. neljännes
Kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä
PDF
24.3.2022Ilmaliikenne 2022, helmikuu
Suomen lentokenttien matkustajamäärä edelliskuun tasolla helmikuussa 2022
PDF
24.3.2022Tuottajahintaindeksit 2022, helmikuu
Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 22,4 prosenttia edellisvuoden helmikuusta
PDF
23.3.2022Maarakennuskustannusindeksi 2022, helmikuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat helmikuussa 9,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
22.3.2022Rakennus- ja asuntotuotanto 2022, tammikuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni marras-tammikuussa vuodentakaisesta
PDF
22.3.2022Työvoimatutkimus 2022, helmikuu
Työllisyys kasvoi edelleen helmikuussa
PDF
22.3.2022Väestön ennakkotilasto 2022, helmikuu
Suomen ennakkoväkiluku helmikuun lopussa 5 550 066
PDF
18.3.2022Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2021, 4. neljännes
Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 5,6 prosenttia
PDF
18.3.2022Tieliikenneonnettomuustilasto 2022, helmikuu
Tieliikenteessä kuoli 10 ihmistä helmikuussa
PDF
17.3.2022Kasvihuonekaasut 2020
Suomi täyttänyt kasvihuonekaasujen päästövähennysvelvoitteensa
PDF
17.3.2022Koulutuksen keskeyttäminen 2020
Keskeyttäminen lisääntyi toisella asteella etenkin ammatillisessa koulutuksessa ja väheni korkea-asteella 2020
PDF
17.3.2022Opintojen kulku 2020
Toisen asteen läpäisy heikkeni ja korkea-asteen parantui tavoiteajassa vuonna 2020
PDF
17.3.2022Opiskelijoiden työssäkäynti 2020
Työssäkäyvien opiskelijoiden osuus väheni vuonna 2020
PDF
17.3.2022Tieliikenteen tavarankuljetukset 2021, 4. neljännes
Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni hieman vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä
PDF
16.3.2022Konkurssit 2022, helmikuu
Konkurssien määrä väheni tammi-helmikuussa 2022 edellisvuodesta 3,1 prosenttia
PDF
16.3.2022Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2022, 1. neljännes
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi nousi tammikuussa 22,4 prosenttia
PDF
16.3.2022Maatalouden tuottajahintaindeksi 2022, 1. neljännes
Maatalouden tuottajahintaindeksi nousi tammikuussa 16,7 prosenttia
PDF
16.3.2022Rakennuskustannusindeksi 2022, helmikuu
Rakennuskustannukset nousivat helmikuussa 7,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.3.2022Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2021, 4. neljännes
Julkisyhteisöjen rahoitusasema parani 4,5 miljardia vuodentakaisesta neljänneksestä
PDF
15.3.2022Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2021, 4. neljännes
Julkisyhteisöjen velka pieneni 1,8 miljardia euroa vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä
PDF
15.3.2022Kansantalouden tilinpito 2021
Bruttokansantuote nousi 3,5 prosenttia vuonna 2021
PDF
15.3.2022Kaupan liikevaihtokuvaaja 2022, tammikuu
Kaupan liikevaihto kasvoi tammikuussa 7,8 prosenttia
PDF
15.3.2022Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2021, 44
Vaihtotase oli ylijäämäinen ja ulkomainen nettovarallisuusasema vahvistui vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä
PDF
15.3.2022Sektoritilit neljännesvuosittain 2021, 4. neljännes
Kotitalouksien säästämisasteessa laskua neljännellä neljänneksellä
PDF
15.3.2022Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2021, 4. neljännes
Suomen ulkomaankauppa kasvoi vuodentakaiseen verrattuna vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä
PDF
15.3.2022Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2022, tammikuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi tammikuussa 27,6 prosenttia
PDF
15.3.2022Tuotannon suhdannekuvaaja 2022, tammikuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi vuodentakaisesta, laskua edelliskuukaudesta
PDF
15.3.2022Tuottavuustutkimukset 2020
Koronavuonna 2020 työn tuottavuus kasvoi
PDF
15.3.2022Verot ja veronluonteiset maksut 2021
Verokertymä kasvoi 8,7 prosenttia vuonna 2021
PDF
14.3.2022Kuluttajahintaindeksi 2022, helmikuu
Inflaatio helmikuussa 4,5 prosenttia
PDF
14.3.2022Palkkasummakuvaajat 2022, tammikuu
Palkkasumma kasvoi marras-tammikuussa 5,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
14.3.2022Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, tammikuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat tammikuussa
PDF
14.3.2022Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2022, tammikuu
Rakentamisen liikevaihto kasvoi 14,5 prosenttia tammikuussa
PDF
11.3.2022Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2022, tammikuu
Vaihtotase oli ylijäämäinen ja pääomaa virtasi nettomääräisesti ulkomailta Suomeen tammikuussa
PDF
11.3.2022Palkkarakenne 2020
Johtajien palkat vaihtelevat eniten yksityisellä sektorilla
PDF
11.3.2022Työvoimakustannusindeksi 2021, 4. neljännes
Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus nousi loka-joulukuussa 3,9 prosenttia edellisvuodesta
PDF
10.3.2022Energian hinnat 2021, 4. neljännes
Pohjoismaisen pörssisähkön kuukausihinta kohosi ennätyskorkealle vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä
PDF
10.3.2022Ilmaliikenne 2021
Suomen lentokenttien matkustajamäärä lähti kasvuun vuoden 2021 loppupuoliskolla
PDF
10.3.2022Teollisuuden uudet tilaukset 2022, tammikuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat tammikuussa 24,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.3.2022Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2022, tammikuu
Teollisuustuotanto laski tammikuussa edellisestä kuukaudesta mutta kasvoi vuodentakaisesta
PDF
10.3.2022Työssäkäynti 2020
Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi koronavuonna 2020
PDF
9.3.2022Kauppalaivasto 2022, helmikuu
Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 671 alusta helmikuussa 2022
PDF
7.3.2022Kotimaan vesiliikenne 2022, tammikuu
Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset kasvoivat tammikuussa
PDF
7.3.2022Ulkomaan meriliikenne 2022, tammikuu
Merikuljetukset laskivat tammikuussa
PDF
4.3.2022Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2022, helmikuu
Helmikuussa 2022 ensirekisteröitiin 6 303 uutta henkilöautoa
PDF
2.3.2022Kotitalouksien varallisuus 2020
Lähes joka kolmas henkilö omisti pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja vuonna 2020
PDF
1.3.2022Moottoriajoneuvokanta 2021
Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2021
PDF
28.2.2022Kansantalouden tilinpito 2020
Bruttokansantuote laski 2,3 prosenttia vuonna 2020
PDF
28.2.2022Neljännesvuositilinpito 2021, 4. neljännes
Bruttokansantuote kasvoi vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä
PDF
28.2.2022Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2022, tammikuu
Ennakko: Palveluiden liikevaihto kasvoi tammikuussa
PDF
28.2.2022Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2022, tammikuu
Ennakko: Rakentamisen liikevaihto kasvoi tammikuussa
PDF
28.2.2022Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2022, tammikuu
Ennakko: Teollisuuden liikevaihto kasvoi tammikuussa
PDF
28.2.2022Tuottajahintaindeksit 2022, tammikuu
Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 23,4 prosenttia edellisvuoden tammikuusta
PDF
25.2.2022Kaupan liikevaihtokuvaaja 2022, tammikuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi tammikuussa 2,6 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
25.2.2022Kauppalaivasto 2021
Suomen varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuus kasvoi vuonna 2021
PDF
25.2.2022Kuluttajien luottamus 2022, helmikuu
Kuluttajien luottamuksen vahvistuminen jatkui helmikuussa
PDF
25.2.2022Osakeasuntojen hinnat 2022, tammikuu
Vanhojen osakeasuntojen hintojen nousu jatkui tammikuussa
PDF
25.2.2022Rikos- ja pakkokeinotilasto 2021, 14
Suoritettujen pakkokeinojen määrä laski 11,6 prosenttia
PDF
24.2.2022Majoitustilasto 2022, tammikuu
Matkailun elpyminen hidastui tammikuussa 2022
PDF
24.2.2022Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2022
Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus kasvaa vuoden 2022 talousarviossa
PDF
23.2.2022Maarakennuskustannusindeksi 2022, tammikuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat tammikuussa 10,6 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
22.2.2022Ilmaliikenne 2022, tammikuu
Suomen lentokenttien matkustajamäärän kasvu laantui tammikuussa 2022
PDF
22.2.2022Rakennus- ja asuntotuotanto 2021, joulukuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä loka-joulukuussa pienempi kuin vuotta aiemmin
PDF
22.2.2022Työvoimatutkimus 2022, tammikuu
Työllisyyden kasvu jatkui tammikuussa
PDF
22.2.2022Väestön ennakkotilasto 2022, tammikuu
Suomen ennakkoväkiluku tammikuun lopussa 5 549 807
PDF
18.2.2022Kiinteistöjen hinnat 2021, 4. neljännes
Vanhojen omakotitalojen hinnat nousivat loka-joulukuussa 3,8 prosenttia edellisvuodesta
PDF
18.2.2022Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2021
Peruskoulujen määrä väheni edelleen
PDF
18.2.2022Kuluttajahintaindeksi 2022, tammikuu
Inflaatio tammikuussa 4,4 prosenttia
PDF
18.2.2022Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2021, 4. neljännes
Yritysten varastojen arvo kasvoi vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä
PDF
17.2.2022Avoimet työpaikat 2021, 4. neljännes
Avoimia työpaikkoja viimeisellä vuosineljänneksellä selvästi enemmän kuin vuosi sitten
PDF
17.2.2022Tieliikenneonnettomuustilasto 2022, tammikuu
Tieliikenteessä kuoli 10 ihmistä tammikuussa
PDF
16.2.2022Aluevaalit 2022
Ehdokkaiden ja valittujen tausta-analyysi aluevaaleissa 2022
PDF
16.2.2022Konkurssit 2022, tammikuu
Konkurssien määrä lisääntyi tammikuussa 2022 edellisvuodesta
PDF
15.2.2022Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2021, 4. neljännes
Maatalouden tuotantopanosten hintoihin roima nousu
PDF
15.2.2022Maatalouden tuottajahintaindeksi 2021, 4. neljännes
Viljan hinta ennätysnousuun
PDF
15.2.2022Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, joulukuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat joulukuussa
PDF
15.2.2022Rakennuskustannusindeksi 2022, tammikuu
Rakennuskustannukset nousivat tammikuussa 6,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.2.2022Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, joulukuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi joulukuussa 34,0 prosenttia
PDF
15.2.2022Tuotannon suhdannekuvaaja 2021, joulukuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi joulukuussa
PDF
14.2.2022Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, joulukuu
Kaupan liikevaihto kasvoi joulukuussa
PDF
14.2.2022Palkkasummakuvaajat 2021, joulukuu
Palkkasumma kasvoi loka-joulukuussa 5,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
14.2.2022Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2021, joulukuu
Rakentamisen liikevaihto kasvoi 10,9 prosenttia joulukuussa
PDF
11.2.2022Julkisten menojen hintaindeksi 2021, 4. neljännes
Julkisten menojen hintaindeksi nousi kuntataloudessa ja valtiolla
PDF
11.2.2022Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2021, joulukuu
Vaihtotase ylijäämäinen joulukuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti ulkomailta Suomeen
PDF
10.2.2022Teollisuuden uudet tilaukset 2021, joulukuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat joulukuussa 19,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.2.2022Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2021, joulukuu
Teollisuustuotanto kasvoi joulukuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisesta
PDF
9.2.2022Kauppalaivasto 2022, tammikuu
Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 671 alusta tammikuussa 2022
PDF
7.2.2022Kotimaan vesiliikenne 2021, joulukuu
Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset laskivat joulukuussa
PDF
7.2.2022Ulkomaan meriliikenne 2021, joulukuu
Merikuljetukset laskivat joulukuussa
PDF
4.2.2022Ansiotasoindeksi 2021, 4. neljännes
Palkansaajien reaaliansiot laskivat 1,1 prosenttia loka-joulukuussa
PDF
4.2.2022Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2022, tammikuu
Tammikuussa 2022 ensirekisteröitiin 7 881 uutta henkilöautoa
PDF
1.2.2022Aluevaalit 2022
Aluevaalit 2022, tarkastuslaskennan tulos
PDF
31.1.2022Kivihiilen kulutus 2021, joulukuu
Kivihiilen kulutus kasvoi 19 prosenttia vuonna 2021
PDF
31.1.2022Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, joulukuu
Ennakko: Palveluiden liikevaihto kasvoi joulukuussa
PDF
31.1.2022Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2021, joulukuu
Ennakko: Rakentamisen liikevaihto kasvoi joulukuussa
PDF
31.1.2022Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, joulukuu
Ennakko: Teollisuuden liikevaihto kasvoi joulukuussa
PDF
28.1.2022Osakeasuntojen hinnat 2021, joulukuu
Asuntomarkkinat rauhoittuivat loppuvuonna
PDF
28.1.2022Tulonjakotilasto 2020
Asumiskustannusrasitteisia vuokra-asunnoissa 10,4 prosenttia vuonna 2020
PDF
27.1.2022Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, joulukuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi joulukuussa 1,0 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
27.1.2022Kuluttajien luottamus 2022, tammikuu
Kuluttajien luottamus keskivertoa tammikuussa
PDF
27.1.2022Majoitustilasto 2021, joulukuu
Matkailu Euroopasta Lappiin uuteen ennätykseen joulukuussa
PDF
27.1.2022Väestön ennakkotilasto 2021, joulukuu
Syntyvyys noussut viime vuodesta
PDF
25.1.2022Aluevaalit 2022
Aluevaalit 2022, alustavan laskennan tulos
PDF
25.1.2022Rakennus- ja asuntotuotanto 2021, marraskuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä syys-marraskuussa pienempi kuin vuotta aiemmin
PDF
25.1.2022Työvoimatutkimus 2021, joulukuu
Työllisiä joulukuussa selvästi enemmän vuoden takaiseen verrattuna
PDF
24.1.2022Maarakennuskustannusindeksi 2021, joulukuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat joulukuussa 10,4 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
24.1.2022Palvelujen tuottajahintaindeksit 2021, 4. neljännes
Palvelujen tuottajahinnat nousivat 2,6 prosenttia loka-joulukuussa vuoden takaisesta
PDF
24.1.2022Tuottajahintaindeksit 2021, joulukuu
Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 23,3 prosenttia edellisvuoden joulukuusta
PDF
20.1.2022Asuntojen vuokrat 2021, 4. neljännes
Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat loka-joulukuussa
PDF
20.1.2022Ilmaliikenne 2021, joulukuu
Suomen lentokenttien matkustajamäärän kasvu jatkui joulukuussa 2021
PDF
20.1.2022Panos-tuotos 2019
Tuontituotteiden osuus 27 prosenttia välituotekäytöstä vuonna 2019
PDF
20.1.2022Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2020
Ammatillisesta perustutkinnosta vastavalmistuneiden työllistyminen heikkeni 8 prosenttiyksikköä
PDF
20.1.2022Tieliikenneonnettomuustilasto 2020
Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 223 ihmistä vuonna 2020
PDF
20.1.2022Tieliikenneonnettomuustilasto 2021, joulukuu
Tieliikenteessä kuoli 11 ihmistä joulukuussa
PDF
19.1.2022Rikos- ja pakkokeinotilasto 2021, 4. neljännes
Tietoon tulleiden omaisuusrikosten määrä laski 13,6 prosenttia
PDF
19.1.2022Velkajärjestelyt 2021, 4. neljännes
Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni vuonna 2021 edellisvuodesta 1,5 prosenttia
PDF
18.1.2022Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2021, 3. neljännes
Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 1,1 prosenttia vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä vuodentakaisesta
PDF
17.1.2022Konkurssit 2021, joulukuu
Konkurssien määrä lisääntyi vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna 16 prosenttia
PDF
17.1.2022Yrityssaneeraukset 2021, 4. neljännes
Yrityssaneerausten määrä väheni vuonna 2021 edellisvuodesta 1,5 prosenttia
PDF
14.1.2022Aluevaalit 2022
Aluevaaleissa 2022 yhteensä 10 584 ehdokasta
PDF
14.1.2022Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, marraskuu
Kaupan liikevaihto kasvoi 10,5 prosenttia marraskuussa
PDF
14.1.2022Kuluttajahintaindeksi 2021, joulukuu
Inflaatio joulukuussa 3,5 prosenttia
PDF
14.1.2022Palkkasummakuvaajat 2021, marraskuu
Palkkasumma kasvoi syys-marraskuussa 5,4 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
14.1.2022Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, marraskuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat marraskuussa
PDF
14.1.2022Rakennuskustannusindeksi 2021, joulukuu
Rakennuskustannukset nousivat joulukuussa 10,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
14.1.2022Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, marraskuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi marraskuussa 20,6 prosenttia
PDF
14.1.2022Tuotannon suhdannekuvaaja 2021, marraskuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi marraskuussa
PDF
13.1.2022Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2021, marraskuu
Rakentamisen liikevaihto kasvoi 11,4 prosenttia marraskuussa
PDF
12.1.2022Kauppalaivasto 2021, joulukuu
Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 669 alusta joulukuussa 2021
PDF
12.1.2022Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2021, marraskuu
Vaihtotase ylijäämäinen marraskuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti ulkomailta Suomeen
PDF
10.1.2022Kotimaan vesiliikenne 2021, marraskuu
Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset kasvoivat marraskuussa
PDF
10.1.2022Teollisuuden uudet tilaukset 2021, marraskuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat marraskuussa 38,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.1.2022Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2021, marraskuu
Teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisesta
PDF
10.1.2022Ulkomaan meriliikenne 2021, marraskuu
Merikuljetukset kasvoivat marraskuussa
PDF
5.1.2022Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2021, joulukuu
Joulukuussa 2021 ensirekisteröitiin 6 526 uutta henkilöautoa
PDF
30.12.2021Osakeasuntojen hinnat 2021, marraskuu
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat suurissa kaupungeissa marraskuussa
PDF
30.12.2021Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, marraskuu
Ennakko: Palveluiden liikevaihto kasvoi marraskuussa
PDF
30.12.2021Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2021, marraskuu
Ennakko: Rakentamisen liikevaihto kasvoi marraskuussa
PDF
30.12.2021Rautatietilasto 2021
Rautateiden henkilöliikenteen matkojen määrä nousi kaksi prosenttia vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä
PDF
30.12.2021Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, marraskuu
Ennakko: Teollisuuden liikevaihto kasvoi marraskuussa
PDF
27.12.2021Kuluttajien luottamus 2021, joulukuu
Kuluttajien luottamus painui reilusti pakkaselle joulun alla
PDF
23.12.2021Maarakennuskustannusindeksi 2021, marraskuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat marraskuussa 11,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
23.12.2021Majoitustilasto 2021, marraskuu
Yöpymiset vähenivät marraskuussa 2021
PDF
23.12.2021Tuottajahintaindeksit 2021, marraskuu
Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 21,1 prosenttia edellisvuoden marraskuusta
PDF
22.12.2021Ilmaliikenne 2021, marraskuu
Suomen lentokenttien matkustajamäärän kasvu jatkui marraskuussa 2021
PDF
22.12.2021Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, marraskuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi marraskuussa 1,8 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
22.12.2021Konkurssit 2021, marraskuu
Konkurssien määrä kasvoi tammi-marraskuussa 2021 edellisvuodesta 11 prosenttia
PDF
21.12.2021Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2021, 3. neljännes
Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä
PDF
21.12.2021Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2021, 3. neljännes
Julkisyhteisöjen velka kasvoi 1,4 miljardia euroa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä
PDF
21.12.2021Palvelualojen hyödyketilasto 2020
Osa- ja täyskuormakuljetuksista kertyi eniten liikevaihtoa tieliikenteen tavarankuljetus ja muuttopalvelut -toimialalla vuonna 2020
PDF
21.12.2021Rahoitustilinpito 2021, 3. neljännes
Kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä
PDF
21.12.2021Rakennus- ja asuntotuotanto 2021, lokakuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä elo-lokakuussa pienempi kuin vuotta aiemmin
PDF
21.12.2021Työvoimatutkimus 2021, marraskuu
Työllisyys kasvoi ja työttömyys väheni marraskuussa
PDF
21.12.2021Väestön ennakkotilasto 2021, marraskuu
Suomen ennakkoväkiluku marraskuun lopussa 5 549 599
PDF
20.12.2021Energian hankinta ja kulutus 2021, 3. neljännes
Energian kokonaiskulutus kasvoi 3 prosenttia tammi-syyskuussa
PDF
20.12.2021Muuttoliike 2020
Suomen kansalaisten nettomaahanmuutto kääntyi voitolliseksi vuonna 2020
PDF
17.12.2021Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin 2020
Julkiset menot kasvoivat voimakkaasti vuonna 2020
PDF
17.12.2021Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2021, 3. neljännes
Julkisyhteisöjen rahoitusasema parani 1,8 miljardia vuodentakaisesta neljänneksestä
PDF
17.12.2021Kansantalouden tilinpito 2020
Bruttokansantuote laski 2,8 prosenttia vuonna 2020
PDF
17.12.2021Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2021, 3. neljännes
Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 4,3 prosenttia
PDF
17.12.2021Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2021, 43
Vaihtotase oli ylijäämäinen ja ulkomainen nettovarallisuusasema vahvistui vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä
PDF
17.12.2021Sektoritilit neljännesvuosittain 2021, 3. neljännes
Kotitalouksien säästämisasteessa laskua kolmannella neljänneksellä
PDF
17.12.2021Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2021, 3. neljännes
Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä tavaravienti kasvoi ohi pandemiaa edeltäneestä tasosta, mutta palveluvienti ei
PDF
17.12.2021Tieliikenneonnettomuustilasto 2021, marraskuu
Tieliikenteessä kuoli 23 ihmistä marraskuussa
PDF
17.12.2021Velkaantumistilasto 2020
Asuntovelallisten asuntokuntien velkaantumisaste keskimäärin 227 prosenttia
 
16.12.2021Alueellinen yritystoimintatilasto 2020
Toimipaikkojen tuotannon bruttoarvo supistui vuonna 2020
PDF
16.12.2021Asumisen energiankulutus 2020
Lämmityskulutuksen lasku peitti etätyön vaikutuksen asumisen energiankulutuksessa vuonna 2020
PDF
16.12.2021Energian hankinta ja kulutus 2020
Suomi ylitti vuoden 2020 tavoitteensa - uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta nousi 44,6 prosenttiin
PDF
16.12.2021Kasvihuonekaasut 2020
Kasvihuonekaasupäästöt laskivat 2020, kansainväliset velvoitteet vuosille 2013 - 2020 saavutettavissa
PDF
16.12.2021Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. neljännes
Suomessa toimivien pankkien liikevoitto kasvoi 1,0 miljardiin euroon vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä
PDF
16.12.2021Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. neljännes
Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto jatkoivat kasvuaan vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä
PDF
16.12.2021Tulonjakotilasto 2020
Korona hyydytti asuntokuntien tulokehityksen Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa
PDF
16.12.2021Tulonjakotilasto 2020
Pienituloisten määrä väheni vuonna 2020
PDF
16.12.2021Työssäkäynti 2020
Työllisten määrä laski eniten nuorten opiskelijoiden joukossa vuonna 2020
PDF
16.12.2021Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2020
Norjalaisyhtiöiden liikevaihto nousi yli miljardilla
PDF
16.12.2021Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2020
Yritysten kannattavuus parani käyttökatteella mitattuna teollisuudessa, kaupassa ja rakentamisessa vuonna 2020
PDF
15.12.2021Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, lokakuu
Kaupan liikevaihdon kasvu jatkui lokakuussa
PDF
15.12.2021Rakennuskustannusindeksi 2021, marraskuu
Rakennuskustannukset nousivat marraskuussa 9,6 prosenttia, puun hinta laskemassa hitaasti
PDF
15.12.2021Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, lokakuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi lokakuussa 17,0 prosenttia
PDF
15.12.2021Tieliikenteen tavarankuljetukset 2021, 3. neljännes
Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni hieman vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä
PDF
15.12.2021Tulonjakotilasto 2020
Tuloerot kaventuivat hieman vuonna 2020
PDF
15.12.2021Tuotannon suhdannekuvaaja 2021, lokakuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi vuodentakaisesta, laskua edelliskuukaudesta
PDF
14.12.2021Kuluttajahintaindeksi 2021, marraskuu
Inflaatio marraskuussa 3,7 prosenttia
PDF
14.12.2021Palkkasummakuvaajat 2021, lokakuu
Palkkasumma kasvoi elo-lokakuussa 5,6 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
14.12.2021Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, lokakuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat lokakuussa
PDF
14.12.2021Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2021, lokakuu
Rakentamisen liikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia lokakuussa
PDF
13.12.2021Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2021, lokakuu
Vaihtotase alijäämäinen lokakuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti ulkomailta Suomeen
PDF
10.12.2021Kuolemansyyt 2020
Kuolemansyissä ei suuria muutoksia edellisvuoteen verrattuna
PDF
10.12.2021Teollisuuden uudet tilaukset 2021, lokakuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat lokakuussa 16,0 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.12.2021Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2021, lokakuu
Teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisesta
PDF
9.12.2021Energian hinnat 2021, 3. neljännes
Pörssisähkön kuukausihinta hipoi ennätystä vuoden kolmannella neljänneksellä
PDF
9.12.2021Jätetilasto 2020
Yhdyskuntajätteen määrä jatkoi kasvuaan vuonna 2020 - suurin osa jätteistä hyödynnettiin edelleen energiana
PDF
9.12.2021Korjausrakentaminen 2020
Rakennusyritysten rakennuksiin kohdistuvien korjausurakoiden arvo oli 7,7 miljardia euroa vuonna 2020
PDF
9.12.2021Koulutukseen hakeutuminen 2020
Uusien ylioppilaiden jatko-opintoihin pääsy oli vuonna 2020 edellisvuotta helpompaa
PDF
9.12.2021Maatalouden taloustilit (EAA) 2021
Maatalouden yrittäjätulo jyrkässä laskussa vuonna 2021
PDF
9.12.2021Työvoimakustannusindeksi 2021, 3. neljännes
Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus nousi heinä-syyskuussa 4,2 prosenttia edellisvuodesta
PDF
8.12.2021Kauppalaivasto 2021, marraskuu
Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 669 alusta marraskuussa 2021
PDF
8.12.2021Kotimaan vesiliikenne 2021, lokakuu
Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset laskivat lokakuussa
PDF
8.12.2021Ulkomaan meriliikenne 2021, lokakuu
Merikuljetukset kasvoivat lokakuussa
PDF
7.12.2021Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2021, marraskuu
Marraskuussa 2021 ensirekisteröitiin 6 676 uutta henkilöautoa
PDF
3.12.2021Joukkoviestintä 2020
Joukkoviestintämarkkinat supistuivat vuonna 2020
PDF
3.12.2021Syntyneet 2020
Syntyvyyden käänne näkyi erityisesti yli 30-vuotiailla ja korkeasti koulutetuilla
PDF
3.12.2021Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2021
Tekoälyä käyttää 16 prosenttia yrityksistä
PDF
2.12.2021Ympäristöliiketoiminta 2020
Teollisuus siivitti ympäristöliiketoiminnan kasvua vuonna 2020
PDF
1.12.2021Oppilaitosten aikuiskoulutus 2020
Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen osallistujamäärä kasvoi edelleen vuonna 2020
PDF
30.11.2021Neljännesvuositilinpito 2021, 3. neljännes
Bruttokansantuote kasvoi 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä
PDF
30.11.2021Osakeasuntojen hinnat 2021, lokakuu
Vanhojen osakeasuntojen kauppa tasaantui lokakuussa
PDF
30.11.2021Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, lokakuu
Ennakko: Palveluiden liikevaihto kasvoi lokakuussa
PDF
30.11.2021Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2021, lokakuu
Ennakko: Rakentamisen liikevaihto kasvoi lokakuussa
PDF
30.11.2021Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, lokakuu
Ennakko: Teollisuuden liikevaihto kasvoi lokakuussa
PDF
30.11.2021Työtapaturmat 2019
Työtapaturmia 137 000 Suomessa vuonna 2019
PDF
30.11.2021Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2021
Verkkokauppa murroksessa
PDF
29.11.2021Kuluttajien luottamus 2021, marraskuu
Kuluttajien luottamus laskenut hieman - inflaation kiihtyminen havaittu
PDF
25.11.2021Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, lokakuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi lokakuussa 2,0 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
25.11.2021Majoitustilasto 2021, lokakuu
Kotimaiset yöpymiset lisääntyivät lokakuussa 2021
PDF
24.11.2021Aluetilinpito 2020
Talous laski lähes kaikissa maakunnissa vuonna 2020, voimakkainta lasku oli Ahvenanmaalla
PDF
24.11.2021Ilmaliikenne 2021, lokakuu
Suomen lentokenttien matkustajamäärä on kasvussa, mutta yhä kaukana pandemiaa edeltävästä tasosta lokakuussa 2021
PDF
24.11.2021Tuottajahintaindeksit 2021, lokakuu
Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 20,8 prosenttia edellisvuoden lokakuusta
PDF
23.11.2021Maarakennuskustannusindeksi 2021, lokakuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat lokakuussa 10,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
23.11.2021Rakennus- ja asuntotuotanto 2021, syyskuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä heinä-syyskuussa pienempi kuin vuotta aiemmin
PDF
23.11.2021Tieliikenneonnettomuustilasto 2021, lokakuu
Tieliikenteessä kuoli 21 ihmistä lokakuussa
PDF
23.11.2021Työvoimatutkimus 2021, lokakuu
Työllisyyden kasvu vahvistui lokakuussa
PDF
23.11.2021Väestön ennakkotilasto 2021, lokakuu
Suomen ennakkoväkiluku lokakuun lopussa 5 548 097
PDF
18.11.2021Kansantalouden materiaalivirrat 2020
Mineraalien ja maa-ainesten louhinta kasvatti kotimaista materiaalien kulutusta vuonna 2020
PDF
18.11.2021Kiinteistöjen hinnat 2021, 3. neljännes
Vanhojen omakotitalojen hinnat nousivat heinä-syyskuussa 5,5 prosenttia viime vuodesta
PDF
18.11.2021Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2021, 3. neljännes
Yritysten varastojen arvo kasvoi vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä
PDF
18.11.2021Työssäkäynti 2019
Koronavuonna 2020 lomautetuksi tai työttömäksi joutuneet ammateittain
PDF
17.11.2021Konkurssit 2021, lokakuu
Konkurssien määrä kasvoi tammi-lokakuussa 2021 edellisvuodesta kuusi prosenttia
PDF
16.11.2021Avoimet työpaikat 2021, 3. neljännes
Avoimia työpaikkoja kolmannella vuosineljänneksellä selvästi enemmän kuin vuosi sitten
PDF
16.11.2021Tuotannon suhdannekuvaaja 2021, syyskuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi syyskuussa
PDF
15.11.2021Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, syyskuu
Kaupan liikevaihto kasvoi syyskuussa 7,9 prosenttia
PDF
15.11.2021Kuluttajahintaindeksi 2021, lokakuu
Inflaatio lokakuussa 3,2 prosenttia
PDF
15.11.2021Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2021, 3. neljännes
Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat kiivaassa nousussa
PDF
15.11.2021Maatalouden tuottajahintaindeksi 2021, 3. neljännes
Kuivan kesän niukka sato nosti viljojen ja vihannesten tuottajahintoja, mutta perunan hinta laski
PDF
15.11.2021Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, syyskuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat syyskuussa
PDF
15.11.2021Rakennuskustannusindeksi 2021, lokakuu
Rakennuskustannusten kasvu hidastui lokakuussa
PDF
15.11.2021Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, syyskuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi syyskuussa 19,4 prosenttia
PDF
12.11.2021Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2021, syyskuu
Vaihtotase ylijäämäinen syyskuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti ulkomailta Suomeen
PDF
12.11.2021Palkkasummakuvaajat 2021, syyskuu
Palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 6,0 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
12.11.2021Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2021, syyskuu
Rakentamisen liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia syyskuussa
PDF
11.11.2021Kotitaloustuotannon arvo 2020
Kotitaloustuotannon arvo kasvoi - osa korona-ajan vaikutuksista näkyy laskelmissa vasta myöhemmin
PDF
10.11.2021Teollisuuden uudet tilaukset 2021, syyskuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat syyskuussa 37,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.11.2021Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2021, syyskuu
Teollisuustuotanto kasvoi syyskuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisesta
PDF
5.11.2021Kauppalaivasto 2021, lokakuu
Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 672 alusta lokakuussa 2021
PDF
5.11.2021Kotimaan vesiliikenne 2021, syyskuu
Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset laskivat syyskuussa
PDF
5.11.2021Ulkomaan meriliikenne 2021, syyskuu
Merikuljetukset laskivat syyskuussa
PDF
4.11.2021Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2021, lokakuu
Lokakuussa 2021 ensirekisteröitiin 6 611 uutta henkilöautoa
PDF
3.11.2021Väestön koulutusrakenne 2020
Tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä moninkertaistunut 50 vuodessa
PDF
2.11.2021Sähkön ja lämmön tuotanto 2020
Yli puolet Suomen sähköstä tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä vuonna 2020
PDF
2.11.2021Työvoimatutkimus 2020, 14
Pienten lasten äitien työllisyysaste nousi
PDF
1.11.2021Teollisuuden energiankäyttö 2020
Teollisuuden energiankäyttö väheni 6 prosenttia vuonna 2020
PDF
29.10.2021Julkisten menojen hintaindeksi 2021, 3. neljännes
Julkisten menojen hintaindeksi nousi kuntataloudessa ja valtiolla
PDF
29.10.2021Kivihiilen kulutus 2021, syyskuu
Kivihiilen kulutus kasvoi 4 prosenttia tammi - syyskuussa
PDF
29.10.2021Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, syyskuu
Ennakko: Palveluiden liikevaihto kasvoi syyskuussa
PDF
29.10.2021Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2021, syyskuu
Ennakko: Rakentamisen liikevaihto kasvoi syyskuussa
PDF
29.10.2021Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, syyskuu
Ennakko: Teollisuuden liikevaihto kasvoi syyskuussa
PDF
28.10.2021Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2020
Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrät nousivat vuonna 2020 edellisvuodesta
PDF
28.10.2021Majoitustilasto 2021, syyskuu
Yöpymiset jatkoivat elpymistä syyskuussa 2021
PDF
28.10.2021Osakeasuntojen hinnat 2021, syyskuu
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat kolmannella neljänneksellä suurissa kaupungeissa
PDF
28.10.2021Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2020
Yritysten tutkimus- ja kehittämismenot kasvussa
PDF
28.10.2021Vakuutustoiminta 2020
Vakuutusyhtiöiden voitot laskivat vuonna 2020
PDF
28.10.2021Ympäristönsuojelumenot 2019
Ympäristönsuojeluinvestoinneissa merkittävä pudotus vuonna 2019
PDF
27.10.2021Ilmaliikenne 2021, syyskuu
Suomen lentokenttien matkustajamäärä edelleen kaukana pandemiaa edeltävästä tasosta syyskuussa 2021
PDF
27.10.2021Kuluttajien luottamus 2021, lokakuu
Kuluttajien luottamus laski mutta säilyi vahvalla tasolla lokakuussa
PDF
26.10.2021Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, syyskuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi syyskuussa 2,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
26.10.2021Rakennus- ja asuntotuotanto 2021, elokuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kesä-elokuussa pienempi kuin vuotta aiemmin
PDF
26.10.2021Työvoimatutkimus 2021, syyskuu
Työllisyyden kasvu vaimeni syyskuussa
PDF
25.10.2021Maarakennuskustannusindeksi 2021, syyskuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat syyskuussa 8,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
25.10.2021Palvelujen tuottajahintaindeksit 2021, 3. neljännes
Palvelujen tuottajahinnat nousivat 2,2 prosenttia heinä-syyskuussa vuoden takaisesta
PDF
25.10.2021Tuottajahintaindeksit 2021, syyskuu
Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 19,1 prosenttia edellisvuoden syyskuusta
PDF
22.10.2021Kuolleet 2020
Vastasyntyneiden elinajanodote oli vuonna 2020 pojilla tasan 79 ja tytöillä 84,6 vuotta
PDF
22.10.2021Opiskelijat ja tutkinnot 2020
Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,3 miljoonaa
PDF
21.10.2021Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2021, 2. neljännes
Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 23 prosenttia vuoden 2021 toisella neljänneksellä vuodentakaisesta
PDF
21.10.2021Asuntojen vuokrat 2021, 3. neljännes
Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat heinä-syyskuussa
PDF
21.10.2021Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2020
Julkisyhteisöjen alijäämä 5,5 prosenttia ja velka 69,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2020
PDF
21.10.2021Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 2. neljännes
Suomessa toimivien pankkien liikevoitto kasvoi 1,4 miljardiin euroon vuoden 2021 toisella neljänneksellä
PDF
21.10.2021Sijoituspalveluyritykset 2021, 2. neljännes
Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto jatkoivat kasvuaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä
PDF
21.10.2021Suomalaisten matkailu 2021, 14
Kotimaanmatkat lisääntyivät lähes kolmanneksen hellekesänä 2021
PDF
21.10.2021Tieliikenneonnettomuustilasto 2021, syyskuu
Tieliikenteessä kuoli 15 ihmistä syyskuussa
PDF
21.10.2021Työssäkäynti 2019
Työllisten määrässä suuria alueellisia eroja palkkatasoltaan korkeimmilla ja matalimmilla toimialoilla vuonna 2019
PDF
21.10.2021Väestön ennakkotilasto 2021, syyskuu
Syntyvyys noussut hieman viime vuodesta
PDF
20.10.2021Konkurssit 2021, syyskuu
Konkurssien määrä kasvoi tammi-syyskuussa 2021 edellisvuodesta kolme prosenttia
PDF
20.10.2021Velkajärjestelyt 2021, 3. neljännes
Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi - syyskuussa 2021 edellisvuodesta 2,4 prosenttia
PDF
20.10.2021Yrityssaneeraukset 2021, 3. neljännes
Yrityssaneerausten määrä väheni tammi-syyskuussa 2021 edellisvuodesta 7 prosenttia
PDF
15.10.2021Ansiotasoindeksi 2021, 3. neljännes
Palkansaajien säännöllisen työajan ansiot nousivat heinä-syyskuussa 2,4 prosenttia
PDF
15.10.2021Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, elokuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat elokuussa
PDF
15.10.2021Rakennuskustannusindeksi 2021, syyskuu
Rakennuskustannukset nousivat syyskuussa 9,3 prosenttia
PDF
15.10.2021Rikos- ja pakkokeinotilasto 2021, 3. neljännes
Tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä kasvoi 20 prosenttia
PDF
15.10.2021Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, elokuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi elokuussa 17,8 prosenttia
PDF
15.10.2021Tuotannon suhdannekuvaaja 2021, elokuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi elokuussa
PDF
15.10.2021Tuottavuustutkimukset 2020
Koronavuonna 2020 työn tuottavuus kasvoi
PDF
14.10.2021Ainevalinnat 2020
Englantia opiskelevien osuus jatkoi kasvuaan peruskoulujen alaluokilla
PDF
14.10.2021Asunnot ja asuinolot 2020
Kolme viidestä alle 40 - vuotiaasta asuu vuokralla
PDF
14.10.2021Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, elokuu
Kaupan liikevaihto kasvoi elokuussa 7,3 prosenttia
PDF
14.10.2021Kuluttajahintaindeksi 2021, syyskuu
Inflaatio syyskuussa 2,5 prosenttia
PDF
14.10.2021Palkkasummakuvaajat 2021, elokuu
Palkkasumma kasvoi kesä-elokuussa 7,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
14.10.2021Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2021, elokuu
Rakentamisen liikevaihdon kasvu jatkui elokuussa
PDF
13.10.2021Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2021, elokuu
Vaihtotase ylijäämäinen elokuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti Suomesta ulkomaille
PDF
11.10.2021Palkkarakenne 2020
Palkansaajien mediaaniansio 3 217 euroa kuukaudessa vuonna 2020
PDF
8.10.2021Teollisuuden uudet tilaukset 2021, elokuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat elokuussa 47,7 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
8.10.2021Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2021, elokuu
Teollisuustuotanto kasvoi elokuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisesta
PDF
7.10.2021Kauppalaivasto 2021, syyskuu
Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 675 alusta syyskuussa 2021
PDF
7.10.2021Kotimaan vesiliikenne 2021, elokuu
Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset laskivat elokuussa
PDF
7.10.2021Kulttuurin satelliittitilinpito 2019
Kulttuurin osuus taloudesta pieneni edelleen vuonna 2019
PDF
7.10.2021Ulkomaan meriliikenne 2021, elokuu
Merikuljetukset kasvoivat elokuussa
PDF
6.10.2021Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2021, syyskuu
Syyskuussa 2021 ensirekisteröitiin 6 534 uutta henkilöautoa
PDF

Aiemmat tilastojulkistukset löydät tilastojulkistusarkistosta.