Tilastojulkistukset aikajärjestyksessä

Tältä sivulta löytyvät kaikki Tilastokeskuksen tilastojulkistukset aikajärjestyksessä viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Muiden tilastotuottajien tiedot julkaistaan kunkin organisaation omissa verkkopalveluissa.

PvmTilasto ja viiteajanjakso / tilastojulkistusPDF-
julkaisu
20.2.2020Kauppalaivasto 2020
Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 685 alusta tammikuussa 2020
PDF
20.2.2020Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2020
Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus kasvaa vuoden 2020 talousarviossa
PDF
19.2.2020Konkurssit 2020, tammikuu
Konkurssien määrä kasvoi tammikuussa 2020 edellisvuodesta 16,1 prosenttia
PDF
19.2.2020Kuluttajahintaindeksi 2020, tammikuu
Inflaatio tammikuussa 1,0 prosenttia
PDF
18.2.2020Avoimet työpaikat 2019, 4. neljännes
Avoimia työpaikkoja vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä hieman vähemmän kuin vuosi sitten
PDF
18.2.2020Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2019, 4. neljännes
Yritysten varastojen arvo laski vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä
PDF
18.2.2020Tieliikenneonnettomuustilasto 2020, tammikuu
Tieliikenteessä kuoli 17 ihmistä tammikuussa
PDF
17.2.2020Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2019, 4. neljännes
Alkuvuoden rehuvajeesta palattiin normaaliin, rehuviljat halpenivat kolmanneksen
PDF
17.2.2020Maatalouden tuottajahintaindeksi 2019, 4. neljännes
Sianlihan hinta nousi rajusti EU:ssa - suomalainen liha jäi hintarallissa lähtöviivalle
PDF
14.2.2020Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2019, joulukuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat joulukuussa
PDF
14.2.2020Rakennuskustannusindeksi 2020, tammikuu
Rakennuskustannukset nousivat tammikuussa 0,6 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
14.2.2020Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2019, joulukuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi joulukuussa 6,7 prosenttia
PDF
14.2.2020Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, joulukuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi joulukuussa vuodentakaisesta, laskua edelliskuukauteen
PDF
13.2.2020Julkisten menojen hintaindeksi 2019, 4. neljännes
Julkisten menojen hintaindeksi nousi kuntataloudessa ja valtiolla
PDF
13.2.2020Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, joulukuu
Kaupan liikevaihdon kasvuvauhti hiipui joulukuussa
PDF
13.2.2020Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, joulukuu
Vaihtotase ylijäämäinen joulukuussa, pääoma virtasi nettomääräisesti ulkomailta Suomeen
PDF
13.2.2020Palkkasummakuvaajat 2019, joulukuu
Palkkasumma kasvoi loka-joulukuussa 2,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.2.2020Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2019, joulukuu
Rakennusyritysten liikevaihto supistui 1,8 prosenttia joulukuussa
PDF
12.2.2020Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2019
Peruskoulujen määrä jatkoi laskuaan, oppilaitokset aiempaa suurempia
PDF
10.2.2020Teollisuuden uudet tilaukset 2019, joulukuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat joulukuussa 32,1 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.2.2020Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2019, joulukuu
Teollisuustuotanto kasvoi joulukuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisesta
PDF
6.2.2020Ansiotasoindeksi 2019, 4. neljännes
Palkansaajien ansiotasoindeksi nousi loka-joulukuussa 2,4 prosenttia
PDF
6.2.2020Asuntojen vuokrat 2019, 4. neljännes
Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat eniten pääkaupunkiseudulla
PDF
6.2.2020Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2020, tammikuu
Tammikuussa 2020 ensirekisteröitiin 10 798 uutta henkilöautoa
PDF
5.2.2020Kuntatalous neljännesvuosittain 2019, 4. neljännes
Manner-Suomen kuntien talouden heikkeneminen jatkui vuonna 2019
PDF
5.2.2020Tieliikenneonnettomuustilasto 2018
Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 239 ja loukkaantui vakavasti 485 ihmistä vuonna 2018
PDF
31.1.2020Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin 2018
Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen pieneni hieman vuonna 2018
PDF
31.1.2020Kansantalouden tilinpito 2018
Bruttokansantuote kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2018
PDF
31.1.2020Majoitustilasto 2019, joulukuu
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset edellisvuoden tasolla joulukuussa 2019
PDF
31.1.2020Osakeasuntojen hinnat 2019, joulukuu
Uusien osakeasuntojen hinnat nousseet vuoteen 2015 verrattuna eniten Espoossa, vähiten Vantaalla
PDF
31.1.2020Perheet 2018
Lasten määrän väheneminen on suurinta Etelä-Savossa
PDF
31.1.2020Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2019, joulukuu
Suurten yritysten liikevaihto kasvoi joulukuussa
PDF
30.1.2020Kivihiilen kulutus 2019, joulukuu
Kivihiilen kulutus väheni 25 prosenttia vuonna 2019
PDF
27.1.2020Kuluttajien luottamus 2020, tammikuu
Kuluttajien luottamus suunnilleen ennallaan tammikuussa
PDF
24.1.2020Palvelujen tuottajahintaindeksit 2019, 4. neljännes
Palvelujen tuottajahinnat nousivat 1,4 prosenttia loka-joulukuussa vuoden takaisesta
PDF
24.1.2020Tuottajahintaindeksit 2019, joulukuu
Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 0,8 prosenttia edellisvuoden joulukuusta
PDF
24.1.2020Työvoimatutkimus 2019, joulukuu
Työllisyys kasvoi vuoden takaiseen verrattuna
PDF
23.1.2020Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2019, 3. neljännes
Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi reippaasti ja lopettaneiden yritysten määrä väheni
PDF
23.1.2020Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, joulukuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi joulukuussa 0,4 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
23.1.2020Maarakennuskustannusindeksi 2019, joulukuu
Maarakennusalan kustannukset laskivat joulukuussa 1,4 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
23.1.2020Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2018
Vastavalmistuneiden työllisyys parani edelleen
PDF
23.1.2020Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, joulukuu
Tieliikenteessä kuoli 11 ihmistä joulukuussa
PDF
23.1.2020Väestön ennakkotilasto 2019, joulukuu
Syntyvyyden lasku jatkuu edelleen
PDF
22.1.2020Konkurssit 2019, joulukuu
Konkurssien määrä kasvoi vuonna 2019 edellisvuodesta 2,5 prosenttia
PDF
22.1.2020Velkajärjestelyt 2019, 4. neljännes
Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni vuonna 2019 edellisvuodesta 24,6 prosenttia
PDF
22.1.2020Yrityssaneeraukset 2019, 4. neljännes
Yrityssaneerausten määrä väheni vuonna 2019 edellisvuodesta 10,3 prosenttia
PDF
21.1.2020Rakennus- ja asuntotuotanto 2019, marraskuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä nousi marraskuussa
PDF
17.1.2020Rikos- ja pakkokeinotilasto 2019, 4. neljännes
Tietoon tulleiden omaisuusrikosten määrä kasvussa
PDF
15.1.2020Jätetilasto 2018
Yhdyskuntajätettä kertyi vuonna 2018 aiempia vuosia enemmän
PDF
15.1.2020Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, marraskuu
Kaupan liikevaihto kasvoi marraskuussa 0,5 prosenttia
PDF
15.1.2020Rakennuskustannusindeksi 2019, joulukuu
Rakennuskustannukset nousivat joulukuussa 0,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.1.2020Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2019, marraskuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi marraskuussa 0,4 prosenttia
PDF
15.1.2020Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, marraskuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi marraskuussa
PDF
14.1.2020Kuluttajahintaindeksi 2019, joulukuu
Inflaatio joulukuussa 0,9 prosenttia
PDF
14.1.2020Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2019, marraskuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat marraskuussa
PDF
14.1.2020Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2019, marraskuu
Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia marraskuussa
PDF
13.1.2020Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, marraskuu
Vaihtotase ylijäämäinen marraskuussa, rahoitustase tasapainossa
PDF
13.1.2020Palkkasummakuvaajat 2019, marraskuu
Palkkasumma kasvoi syys-marraskuussa 3,1 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.1.2020Teollisuuden uudet tilaukset 2019, marraskuu
Teollisuuden uudet tilaukset laskivat marraskuussa 11,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.1.2020Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2019, marraskuu
Teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisesta
PDF
8.1.2020Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2019, joulukuu
Joulukuussa 2019 ensirekisteröitiin 8 213 uutta henkilöautoa
PDF
3.1.2020Majoitustilasto 2019, marraskuu
Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 6 prosenttia marraskuussa 2019
PDF
31.12.2019Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2019, marraskuu
Suurten yritysten liikevaihto kasvoi marraskuussa
PDF
27.12.2019Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu
Kuluttajien luottamus heikkoa mutta hieman nousussa
PDF
23.12.2019Alueellinen yritystoimintatilasto 2018
Palvelualoilla mittava kasvu henkilöstön määrässä vuonna 2018
PDF
23.12.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, marraskuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi marraskuussa 2,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
23.12.2019Maarakennuskustannusindeksi 2019, marraskuu
Maarakennusalan kustannukset laskivat marraskuussa 2,4 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
23.12.2019Tuottajahintaindeksit 2019, marraskuu
Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 0,8 prosenttia edellisvuoden marraskuusta
PDF
20.12.2019Energian hankinta ja kulutus 2019, 3. neljännes
Energian kokonaiskulutus laski 6 prosenttia tammi - syyskuussa
PDF
20.12.2019Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2019, 3. neljännes
Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä
PDF
20.12.2019Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2019, 3. neljännes
Julkisyhteisöjen rahoitusasema heikkeni 2,0 miljardia euroa
PDF
20.12.2019Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2019, 3. neljännes
Julkisyhteisöjen velka laski 2,2 miljardia euroa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä
PDF
20.12.2019Rahoitustilinpito 2019, 3. neljännes
Kotitalouksien nettorahoitusvarat vähenivät vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä
PDF
20.12.2019Rakennus- ja asuntotuotanto 2019, lokakuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä laski lokakuussa
PDF
20.12.2019Sektoritilit neljännesvuosittain 2019, 3. neljännes
Yrityssektorin voittoaste jatkoi kasvuaan vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä
PDF
20.12.2019Työvoimatutkimus 2019, marraskuu
Työllisyys kasvoi ja työttömyys väheni vuoden takaiseen verrattuna
PDF
20.12.2019Väestön ennakkotilasto 2019, marraskuu
Suomen ennakkoväkiluku marraskuun lopussa 5 527 405
PDF
19.12.2019Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, marraskuu
Tieliikenteessä kuoli 8 ihmistä marraskuussa
PDF
19.12.2019Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2018
Ruotsalaisyhtiöt tuottivat liikevaihtoa erityisesti teollisuudessa
PDF
19.12.2019Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2018
Yritysten jalostusarvosta 62 prosenttia henkilöstökuluihin 2018
PDF
18.12.2019Ainevalinnat 2018
Toisen asteen koulutuksen ainevalinnat 2018
PDF
18.12.2019Konkurssit 2019, marraskuu
Konkurssien määrä tammi - marraskuussa 2019 edellisvuoden tasolla
PDF
18.12.2019Luottolaitosten tilinpäätökset 2019, 3. neljännes
Suomessa toimivien pankkien liiketappio oli 0,7 miljardia euroa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä
PDF
18.12.2019Sijoituspalveluyritykset 2019, 3. neljännes
Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ja palkkiotuotot kasvoivat vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä
PDF
18.12.2019Tieliikenteen tavarankuljetukset 2019, 3. neljännes
Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä
PDF
17.12.2019Työssäkäynti 2018
Työttömän korkein tutkinto oli useimmiten ammatillinen perustutkinto vuonna 2018
PDF
16.12.2019Kuolemansyyt 2018
Huumeisiin ja alkoholiin kuolleita aiempaa enemmän
PDF
13.12.2019Kuluttajahintaindeksi 2019, marraskuu
Inflaatio marraskuussa 0,7 prosenttia
PDF
13.12.2019Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, lokakuu
Vaihtotase ylijäämäinen kolmannella neljänneksellä, ulkomainen nettovarallisuusasema vahvistui
PDF
13.12.2019Palkkasummakuvaajat 2019, lokakuu
Palkkasumma kasvoi elo-lokakuussa 3,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.12.2019Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2019, lokakuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat lokakuussa
PDF
13.12.2019Rakennuskustannusindeksi 2019, marraskuu
Rakennuskustannukset nousivat marraskuussa 0,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.12.2019Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2019, 3. neljännes
Tietotekniikkapalvelut palveluiden ulkomaankaupan kasvun selittäjänä vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä
PDF
13.12.2019Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2019, lokakuu
Teollisuuden liikevaihto väheni lokakuussa 2,4 prosenttia
PDF
13.12.2019Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, lokakuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi lokakuussa vuodentakaisesta, laskua edelliskuukauteen
PDF
12.12.2019Energian hankinta ja kulutus 2018
Fossiilisten polttoaineiden ja uusiutuvan energian käyttö kasvoivat Suomessa vuonna 2018
PDF
12.12.2019Kasvihuonekaasut 2018
Kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat 2 prosenttia
PDF
12.12.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, lokakuu
Kaupan liikevaihto kasvoi lokakuussa hienoiset 0,3 prosenttia
PDF
12.12.2019Koulutukseen hakeutuminen 2018
Ilman jatkokoulutuspaikkaa jääneiden ylioppilaiden osuus kasvoi edelleen
PDF
12.12.2019Oppilaitosten aikuiskoulutus 2018
Ammatillisen lisäkoulutuksen ja työvoimakoulutuksen järjestäminen väheni vuonna 2018
PDF
12.12.2019Panos-tuotos 2015
Palkansaajakorvausten osuus tuotannon arvosta teollisuustoimialojen suurin koneiden ja laitteiden korjauksessa, huollossa ja asennuksessa vuonna 2015
PDF
12.12.2019Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2019, lokakuu
Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia lokakuussa
PDF
11.12.2019Energian hinnat 2019, 3. neljännes
Energian hinnat laskivat vuoden kolmannella neljänneksellä
PDF
11.12.2019Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2019, 3. neljännes
Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 2,1 prosenttia
PDF
11.12.2019Korjausrakentaminen 2018
Rakennusyritysten rakennuksiin kohdistuvien korjausurakoiden arvo oli 9,2 miljardia euroa vuonna 2018
PDF
11.12.2019Työolot 2018
Digitalisaatio on läpäissyt suomalaisen työelämän
PDF
10.12.2019Teollisuuden uudet tilaukset 2019, lokakuu
Teollisuuden uudet tilaukset laskivat lokakuussa 12,6 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.12.2019Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2019, lokakuu
Teollisuustuotanto laski lokakuussa edellisestä kuukaudesta mutta kasvoi vuodentakaisesta
PDF
9.12.2019Työvoimakustannusindeksi 2019, 3. neljännes
Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus nousi heinä-syyskuussa 0,2 prosenttia edellisvuodesta
PDF
5.12.2019Maatalouden taloustilit (EAA) 2019
Maataloudessa hieman valoa neljän vuoden kaamoksen jälkeen
PDF
5.12.2019Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2019, marraskuu
Marraskuussa 2019 ensirekisteröitiin 8 680 uutta henkilöautoa
PDF
5.12.2019Ympäristöliiketoiminta 2018
Ympäristöliiketoiminnan liikevaihto 40 miljardia euroa
PDF
4.12.2019Kiinteistöjen hinnat 2019, 3. neljännes
Vanhojen omakotitalojen hinnat heinä-syyskuussa edellisvuoden tasolla
PDF
4.12.2019Syntyneet 2018
Suomalaistaustaisten osuus syntyvyydestä pienentynyt
PDF
3.12.2019Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2019
Pilvipalveluita 74 prosentilla yrityksistä
PDF
3.12.2019Työvoimatutkimus 2018, 16
Työvoimatilastoja 60 vuotta
PDF
29.11.2019Neljännesvuositilinpito 2019, 3. neljännes
Bruttokansantuote kasvoi 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä
PDF
29.11.2019Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2019, lokakuu
Suurten yritysten liikevaihto laski lokakuussa
PDF
29.11.2019Työtapaturmat 2017
Työtapaturmia 138 000 Suomessa vuonna 2017
PDF
28.11.2019Majoitustilasto 2019, lokakuu
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 12 prosenttia lokakuussa 2019
PDF
28.11.2019Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2018
Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,29 miljoonaa
PDF
28.11.2019Yritystukitilasto 2018
Suuryrityksille maksettavat yritystuet selvässä laskussa
PDF
27.11.2019Aluetilinpito 2018
Talous kasvoi suurimmassa osassa Suomen maakuntia vuonna 2018, voimakkainta kasvu oli Keski-Suomessa
PDF
27.11.2019Kuluttajien luottamus 2019, marraskuu
Kuluttajien luottamus nousi hieman kuukaudessa
PDF
26.11.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, lokakuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi lokakuussa 3,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
26.11.2019Rakennus- ja asuntotuotanto 2019, syyskuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä nousi kolmannella neljänneksellä
PDF
26.11.2019Työvoimatutkimus 2019, lokakuu
Työllisyys kasvoi, työttömyys lähes ennallaan vuoden takaiseen verrattuna
PDF
26.11.2019Väestön ennakkotilasto 2019, lokakuu
Suomen ennakkoväkiluku lokakuun lopussa 5 526 306
PDF
25.11.2019Maarakennuskustannusindeksi 2019, lokakuu
Maarakennusalan kustannukset laskivat lokakuussa 0,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
25.11.2019Tuottajahintaindeksit 2019, lokakuu
Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 0,9 prosenttia edellisvuoden lokakuusta
PDF
22.11.2019Joukkoviestintä 2018
Joukkoviestinnän markkinatrendit ennallaan vuonna 2018
PDF
22.11.2019Kuntatalous neljännesvuosittain 2019, 3. neljännes
Manner-Suomen kuntien toimintakulut kasvoivat 3,9 prosenttia tammi-syyskuussa 2019
PDF
22.11.2019Väestörakenne 2018
Lapsettomuus yleistymässä matalammin koulutetuilla
PDF
21.11.2019Asumisen energiankulutus 2018
Asumisen energiankulutus laski edelleen vuonna 2018
PDF
20.11.2019Konkurssit 2019, lokakuu
Konkurssien määrä tammi - lokakuussa 2019 edellisvuoden tasolla
PDF
19.11.2019Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, lokakuu
Tieliikenteessä kuoli 14 ihmistä lokakuussa
PDF
18.11.2019Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2019, 3. neljännes
Yritysten varastojen arvo kasvoi vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä
PDF
15.11.2019Avoimet työpaikat 2019, 3. neljännes
Avoimia työpaikkoja kolmannella vuosineljänneksellä suunnilleen yhtä paljon kuin vuosi sitten
PDF
15.11.2019Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2019, 3. neljännes
Rehujen hintapiikkistä palattiin normaaliin - investointien hinnat nousuun
PDF
15.11.2019Maatalouden tuottajahintaindeksi 2019, 3. neljännes
Lihan vienti vetää, mutta tuottajahinnat nousevat hitaasti
PDF
15.11.2019Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, syyskuu
Vaihtotase ylijäämäinen syyskuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti ulkomailta Suomeen
PDF
15.11.2019Rakennuskustannusindeksi 2019, lokakuu
Rakennuskustannukset nousivat lokakuussa 0,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
14.11.2019Esi- ja peruskouluopetus 2019
Peruskouluissa 564 100 oppilasta vuonna 2019
PDF
14.11.2019Kansantalouden materiaalivirrat 2018
Kotimainen materiaalien kulutus 191 miljoonaa tonnia vuonna 2018
PDF
14.11.2019Kuluttajahintaindeksi 2019, lokakuu
Inflaatio lokakuussa 0,7 prosenttia
PDF
14.11.2019Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2019, syyskuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat syyskuussa
PDF
14.11.2019Siviilisäädyn muutokset 2018
Avioituvuuden aleneminen kiihtyi
PDF
14.11.2019Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2019, syyskuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi syyskuussa 3,9 prosenttia
PDF
14.11.2019Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, syyskuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi syyskuussa vuodentakaisesta, laskua edelliskuukauteen
PDF
14.11.2019Työvoimatutkimus 2018, 14
Äidit palaavat perhevapaalta työmarkkinoille aiempaa nopeammin
PDF
13.11.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, syyskuu
Syyskuussa liikevaihto kasvoi kaikilla kaupan toimialoilla
PDF
13.11.2019Palkkasummakuvaajat 2019, syyskuu
Palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 3,2 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.11.2019Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2019, syyskuu
Syyskuussa rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia
PDF
8.11.2019Asuntojen vuokrat 2019, 3. neljännes
Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat eniten Vantaalla
PDF
8.11.2019Teollisuuden uudet tilaukset 2019, syyskuu
Teollisuuden uudet tilaukset laskivat syyskuussa 0,7 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
8.11.2019Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2019, syyskuu
Teollisuustuotanto laski syyskuussa edellisestä kuukaudesta mutta kasvoi vuodentakaisesta
PDF
7.11.2019Kotitaloustuotannon arvo 2018
Kotitaloustuotannon arvo on viime vuosina kasvanut hieman hitaammin kuin BKT
PDF
7.11.2019Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2019
Puolet suomalaisista ostanut verkkokaupasta viimeisen kolmen kuukauden aikana
PDF
6.11.2019Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2019, lokakuu
Lokakuussa 2019 ensirekisteröitiin 9 366 uutta henkilöautoa
PDF
5.11.2019Väestön koulutusrakenne 2018
Ainakin neljännes ulkomaalaistaustaisista suorittanut korkea-asteen tutkinnon
PDF
1.11.2019Sähkön ja lämmön tuotanto 2018
Fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella tuotetun sähkön määrä kasvoi 14% v. 2018 - Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön tuotannosta pieneni
PDF
1.11.2019Teollisuuden energiankäyttö 2018
Teollisuuden energiankäyttö kasvoi 3 prosenttia vuonna 2018
PDF
1.11.2019Työssäkäynti 2017
Pendelöinti tyypillistä asiantuntija-ammateissa
PDF
31.10.2019Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2018
Aloittaneiden yritysten määrä nousi ja lopettaneiden yritysten määrä laski vuonna 2018
PDF
31.10.2019Majoitustilasto 2019, syyskuu
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 9 prosenttia syyskuussa 2019
PDF
31.10.2019Osakeasuntojen hinnat 2019, syyskuu
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat 2019 kolmannella neljänneksellä viime vuoteen verrattuna Turussa, Tampereella ja Helsingissä
PDF
31.10.2019Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2019, syyskuu
Suurten yritysten liikevaihto kasvoi syyskuussa
PDF
31.10.2019Vakuutustoiminta 2018
Vakuutusyhtiöiden voitot laskivat vuonna 2018
PDF
31.10.2019Ympäristönsuojelumenot 2017
Teollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinnit kasvoivat vuonna 2017
PDF
30.10.2019Kivihiilen kulutus 2019, syyskuu
Kivihiilen kulutus väheni 24 prosenttia tammi - syyskuussa
PDF
29.10.2019Julkisten menojen hintaindeksi 2019, 3. neljännes
Julkisten menojen hintaindeksi nousi kuntataloudessa ja valtiolla
PDF
28.10.2019Kuluttajien luottamus 2019, lokakuu
Kuluttajien luottamus heikkeni lokakuussa
PDF
25.10.2019Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2019, 2. neljännes
Aloittaneiden yritysten määrä laski ja lopettaneiden yritysten määrä nousi
PDF
24.10.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, syyskuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi syyskuussa 3,4 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
24.10.2019Kuolleet 2018
Vastasyntyneiden elinajanodote oli vuonna 2018 pojilla 78,9 ja tytöillä 84,3 vuotta
PDF
24.10.2019Palvelujen tuottajahintaindeksit 2019, 3. neljännes
Palvelujen tuottajahinnat nousivat 1,7 prosenttia heinä-syyskuussa vuoden takaisesta
PDF
24.10.2019Tuottajahintaindeksit 2019, syyskuu
Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 0,6 prosenttia edellisvuoden syyskuusta
PDF
24.10.2019Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2018
Tutkimus- ja kehittämismenot tasaisessa kasvussa
PDF
24.10.2019Väestön ennakkotilasto 2019, syyskuu
Suomen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa 5 525 487
PDF
23.10.2019Maarakennuskustannusindeksi 2019, syyskuu
Maarakennusalan kustannukset laskivat syyskuussa 0,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
22.10.2019Rakennus- ja asuntotuotanto 2019, elokuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni vuodentakaisesta
PDF
22.10.2019Työvoimatutkimus 2019, syyskuu
Työllisyys kasvoi, työttömyys laski vuoden takaiseen verrattuna
PDF
21.10.2019Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2018
Julkisyhteisöjen alijäämä 0,8 prosenttia ja velka 59 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2018
PDF
17.10.2019Korjausrakentaminen 2018
Teollisuus- ja varastorakennuksia korjattiin 1,3 miljardilla eurolla
PDF
17.10.2019Rikos- ja pakkokeinotilasto 2019, 3. neljännes
Asuntomurrot keskittyvät kesäkuukausille
PDF
17.10.2019Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, syyskuu
Tieliikenteessä kuoli 24 ihmistä syyskuussa
PDF
16.10.2019Konkurssit 2019, syyskuu
Konkurssien määrä tammi - syyskuussa 2019 edellisvuoden tasolla
PDF
16.10.2019Kulttuurin satelliittitilinpito 2017
Kulttuurin osuus taloudesta pieneni hieman vuonna 2017, vaikka peliala tuli mukaan kulttuurisatelliittiin
PDF
16.10.2019Velkajärjestelyt 2019, 3. neljännes
Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi - syyskuussa 2019 edellisvuodesta 26,4 prosenttia
PDF
16.10.2019Yrityssaneeraukset 2019, 3. neljännes
Yrityssaneerausten määrä väheni tammi - syyskuussa 2019 edellisvuodesta 14,4 prosenttia
PDF
15.10.2019Ansiotasoindeksi 2019, 3. neljännes
Palkansaajien ansiotasoindeksi nousi heinä-syyskuussa 2,4 prosenttia
PDF
15.10.2019Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, elokuu
Vaihtotase ylijäämäinen elokuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti ulkomailta Suomeen
PDF
15.10.2019Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2019, elokuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat elokuussa
PDF
15.10.2019Rakennuskustannusindeksi 2019, syyskuu
Rakennuskustannukset nousivat syyskuussa 0,8 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.10.2019Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2019, elokuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi elokuussa 1,9 prosenttia
PDF
15.10.2019Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, elokuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi elokuussa
PDF
14.10.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, elokuu
Kaupan liikevaihto kasvoi elokuussa 1,2 prosenttia
PDF
14.10.2019Kuluttajahintaindeksi 2019, syyskuu
Inflaatio syyskuussa 0,9 prosenttia
PDF
14.10.2019Palkkasummakuvaajat 2019, elokuu
Palkkasumma kasvoi kesä-elokuussa 2,8 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
11.10.2019Luottolaitosten tilinpäätökset 2019, 2. neljännes
Suomessa toimivien pankkien liikevoitto oli 616 miljoonaa euroa vuoden 2019 toisella neljänneksellä
PDF
11.10.2019Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2019, elokuu
Elokuussa rakentamisen liikevaihtoa kasvattivat erikoistuneen rakennustoiminnan yritykset
PDF
11.10.2019Sijoituspalveluyritykset 2019, 2. neljännes
Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ja palkkiotuotot laskivat vuoden 2019 toisella neljänneksellä
PDF
10.10.2019Asunnot ja asuinolot 2018
Omistusasuminen vähenee nuorissa ikäluokissa
PDF
10.10.2019Teollisuuden uudet tilaukset 2019, elokuu
Teollisuuden uudet tilaukset laskivat elokuussa 17,0 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.10.2019Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2019, elokuu
Teollisuustuotanto kasvoi elokuussa sekä vuodentakaisesta että edellisestä kuukaudesta
PDF
8.10.2019Energiatilinpito 2017
Kotitalouksien energiankäyttö pysyi ennallaan vuonna 2017
PDF
8.10.2019Ilmapäästöt toimialoittain 2017
Energiahuollon ja maaliikenteen kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2017
PDF
4.10.2019Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2019, syyskuu
Syyskuussa 2019 ensirekisteröitiin 8 436 uutta henkilöautoa
PDF
3.10.2019Työssäkäynti 2017
Ulkomaalaistaustaisten yleisin toimiala vuonna 2017 oli kiinteistöjen siivous
PDF
3.10.2019Yrityspalvelut 2018
Tietoteknisten palveluiden liikevaihdon ripeä kasvu jatkui vuonna 2018
PDF
30.9.2019Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2019, elokuu
Suurten yritysten liikevaihto laski elokuussa
PDF
30.9.2019Ulkomaiset suorat sijoitukset 2018
Suorat sijoitukset ulkomailta Suomeen laskivat vuonna 2018
PDF
30.9.2019Väestöennuste 2019
Syntyvyyden lasku heijastuu alueiden tulevaan väestökehitykseen
PDF
27.9.2019Ammatillinen koulutus 2018
Ammatillisessa koulutuksessa 123 100 uutta opiskelijaa
PDF
27.9.2019Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2019, 2. neljännes
Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2019 toisella neljänneksellä
PDF
27.9.2019Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2019, 2. neljännes
Julkisyhteisöjen rahoitusasema heikkeni 0,2 miljardia euroa
PDF
27.9.2019Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2019, 2. neljännes
Julkisyhteisöjen velka kasvoi 5,6 miljardia euroa vuoden 2019 toisella neljänneksellä (Korjaus otsikkoon. Oli ennen: 5,4)
PDF
27.9.2019Kuluttajien luottamus 2019, syyskuu
Kuluttajien arviot talouskasvusta ja työttömyydestä yhä apeammat
PDF
27.9.2019Osakeasuntojen hinnat 2019, elokuu
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla elokuussa
PDF
27.9.2019Rahoitustilinpito 2018
Kotitalouksien nettovarallisuus kasvoi 21 miljardia euroa vuonna 2018
PDF
27.9.2019Rahoitustilinpito 2019, 2. neljännes
Kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2019 toisella neljänneksellä
PDF
27.9.2019Sektoritilit neljännesvuosittain 2019, 2. neljännes
Yrityssektorin voittoaste pysyi vuoden 2019 toisella neljänneksellä edellisen neljänneksen tasolla
PDF
26.9.2019Energian hankinta ja kulutus 2019, 2. neljännes
Energian kokonaiskulutus laski 7 prosenttia tammi - kesäkuussa
PDF
26.9.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, elokuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi elokuussa 4,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
26.9.2019Majoitustilasto 2019, elokuu
Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia elokuussa 2019
PDF
26.9.2019Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2018
Vankeusrangaistuksia tuomittiin 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin
PDF
26.9.2019Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2018
Yritysten liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia vuonna 2018
PDF
24.9.2019Rakennus- ja asuntotuotanto 2019, heinäkuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni edelleen vuodentakaisesta
PDF
24.9.2019Tuottajahintaindeksit 2019, elokuu
Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 1,0 prosenttia edellisvuoden elokuusta
PDF
24.9.2019Työvoimatutkimus 2019, elokuu
Työllisyys kasvoi elokuussa vuoden takaiseen verrattuna
PDF
24.9.2019Väestön ennakkotilasto 2019, elokuu
Suomen ennakkoväkiluku elokuun lopussa 5 524 387
PDF
23.9.2019Maarakennuskustannusindeksi 2019, elokuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat elokuussa 1,6 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
20.9.2019Kansantalouden tilinpito 2018
Bruttokansantuote kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2018
PDF
20.9.2019Kuntatalous 2018
Kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset kasvuun vuonna 2018
PDF
20.9.2019Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, heinäkuu
Vaihtotase alijäämäinen toisella neljänneksellä, ulkomainen nettovarallisuusasema vahvistui
PDF
20.9.2019Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2019, 2. neljännes
Palveluiden ulkomaankaupan kasvun ajurina tietotekniikkapalvelut vuoden 2019 toisella neljänneksellä
PDF
20.9.2019Verot ja veronluonteiset maksut 2018
Verokertymä kasvoi 2,1 prosenttia vuonna 2018
PDF
19.9.2019Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2019, 2. neljännes
Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 2,6 prosenttia
PDF
19.9.2019Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, elokuu
Tieliikenteessä kuoli 23 ihmistä elokuussa
PDF
18.9.2019Konkurssit 2019, elokuu
Konkurssien määrä väheni tammi - elokuussa 2019 edellisvuodesta 3,3 prosenttia
PDF
18.9.2019Tieliikenteen tavarankuljetukset 2019, 2. neljännes
Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden 2019 toisella neljänneksellä
PDF
13.9.2019Kuluttajahintaindeksi 2019, elokuu
Inflaatio elokuussa 1,1 prosenttia
PDF
13.9.2019Palkkasummakuvaajat 2019, kesäkuu
Palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa 3,7 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.9.2019Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2019, heinäkuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat heinäkuussa
PDF
13.9.2019Rakennuskustannusindeksi 2019, elokuu
Rakennuskustannukset nousivat elokuussa 0,9 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
13.9.2019Suomen kansalaisuuden saamiset 2018
Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä väheni vuonna 2018
PDF
13.9.2019Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2019, heinäkuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi heinäkuussa 3,6 prosenttia
PDF
13.9.2019Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, heinäkuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi heinäkuussa vuodentakaisesta, laskua edelliskuukauteen
PDF
12.9.2019Energian hinnat 2019, 2. neljännes
Tuontipolttoaineiden hinnat laskivat toisella neljänneksellä
PDF
12.9.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, heinäkuu
Kaupan liikevaihto kasvoi heinäkuussa 1,1 prosenttia
PDF
12.9.2019Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2019, heinäkuu
Heinäkuussa rakennusyritysten liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla
PDF
11.9.2019Julkisten menojen hintaindeksi 2019, 2. neljännes
Julkisten menojen hintaindeksi nousi kuntataloudessa ja valtiolla
PDF
10.9.2019Teollisuuden uudet tilaukset 2019, heinäkuu
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat heinäkuussa 18,1 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
10.9.2019Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2019, heinäkuu
Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa sekä vuodentakaisesta että edellisestä kuukaudesta
PDF
6.9.2019Palkkarakenne 2018
Ammattikoulun käyneiden kokoaikatyön yleisin kuukausiansio 2 300 euroa vuonna 2018
PDF
6.9.2019Työvoimakustannusindeksi 2019, 2. neljännes
Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus nousi huhti-kesäkuussa 1,4 prosenttia edellisvuodesta
PDF
5.9.2019Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2019, elokuu
Elokuussa 2019 ensirekisteröitiin 9 993 uutta henkilöautoa
PDF
5.9.2019Ympäristöverot 2017
Ympäristöverojen kertymä pysyi ennallaan vuonna 2017
PDF
4.9.2019Kiinteistöjen hinnat 2019, 2. neljännes
Vanhojen omakotitalojen hinnat huhti-kesäkuussa edellisvuoden tasolla
PDF
30.8.2019Neljännesvuositilinpito 2019, 2. neljännes
Bruttokansantuote kasvoi 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä
PDF
30.8.2019Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2019, heinäkuu
Suurten yritysten liikevaihto kasvoi heinäkuussa hieman
PDF
29.8.2019Majoitustilasto 2019, heinäkuu
Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 7 prosenttia heinäkuussa 2019
PDF
28.8.2019Ansiotasoindeksi 2019, 2. neljännes
Palkansaajien ansiotasoindeksi nousi huhti-kesäkuussa 2,5 prosenttia
PDF
28.8.2019Kivihiilen kulutus 2019, kesäkuu
Kivihiilen kulutus väheni 19 prosenttia tammi - kesäkuussa
PDF
28.8.2019Konkurssit 2019, heinäkuu
Konkurssien määrä tammi - heinäkuussa 2019 edellisvuoden tasolla
PDF
28.8.2019Osakeasuntojen hinnat 2019, heinäkuu
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat vuositasolla pääkaupunkiseudulla ja laskivat muualla maassa
PDF
27.8.2019Kuluttajien luottamus 2019, elokuu
Kuluttajien näkemyksissä jatkuu alakulo
PDF
27.8.2019Rakennus- ja asuntotuotanto 2019, kesäkuu
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni edelleen vuodentakaisesta
PDF
27.8.2019Väestön ennakkotilasto 2019, heinäkuu
Suomen ennakkoväkiluku heinäkuun lopussa 5 522 848
PDF
26.8.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, heinäkuu
Vähittäiskaupan pikaennakko: liikevaihto kasvoi heinäkuussa 2,1 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
26.8.2019Tuottajahintaindeksit 2019, heinäkuu
Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 0,8 prosenttia edellisvuoden heinäkuusta
PDF
23.8.2019Kuntatalous neljännesvuosittain 2019, 2. neljännes
Manner-Suomen kuntien toimintakulut kasvoivat 4,4 prosenttia tammi-kesäkuussa 2019
PDF
23.8.2019Maarakennuskustannusindeksi 2019, heinäkuu
Maarakennusalan kustannukset nousivat heinäkuussa 1,5 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
22.8.2019Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2018
Vuoden 2018 lopullinen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus valtion talousarviossa
PDF
21.8.2019Adoptiot 2018
Adoptioiden määrä pysyi ennallaan
PDF
20.8.2019Tieliikenneonnettomuustilasto 2019, heinäkuu
Tieliikenteessä kuoli 21 ihmistä heinäkuussa
PDF
20.8.2019Työvoimatutkimus 2019, heinäkuu
Työllisten määrä pysyi lähes ennallaan, työttömyys väheni vuoden takaiseen verrattuna
PDF
19.8.2019Avoimet työpaikat 2019, 2. neljännes
Avoimia työpaikkoja toisella vuosineljänneksellä suunnilleen yhtä paljon kuin vuosi sitten
PDF
19.8.2019Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2019, 2. neljännes
Yritysten varastojen arvo kasvoi vuoden 2019 toisella neljänneksellä
PDF
15.8.2019Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2019, 2. neljännes
Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat 3,7 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.8.2019Maatalouden tuottajahintaindeksi 2019, 2. neljännes
Maatalouden tuottajahinnat nousivat 5,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna
PDF
15.8.2019Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2019, kesäkuu
Vaihtotase ylijäämäinen kesäkuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti Suomesta ulkomaille
PDF
15.8.2019Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2019, kesäkuu
Palveluiden liikevaihto ja tuotanto kasvoivat kesäkuussa
PDF
15.8.2019Rakennuskustannusindeksi 2019, heinäkuu
Rakennuskustannukset nousivat heinäkuussa 0,4 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
15.8.2019Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2019, kesäkuu
Teollisuuden liikevaihto kasvoi kesäkuussa 4,5 prosenttia
PDF
15.8.2019Yksityisen sektorin tuntipalkat 2018
Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten keskituntiansio 16,3 euroa vuonna 2018
PDF
14.8.2019Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, kesäkuu
Kaupan liikevaihto kasvoi kesäkuussa 2,9 prosenttia
PDF
14.8.2019Kuluttajahintaindeksi 2019, heinäkuu
Inflaatio heinäkuussa 0,8 prosenttia
PDF
14.8.2019Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2019, kesäkuu
Talonrakentamisen liikevaihdon heikko kehitys jatkui kesäkuussa
PDF
14.8.2019Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, kesäkuu
Kansantalouden tuotanto kasvoi kesäkuussa
PDF
13.8.2019Palkkasummakuvaajat 2019, toukokuu
Palkkasumma kasvoi maalis-toukokuussa 4,3 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
9.8.2019Teollisuuden uudet tilaukset 2019, kesäkuu
Teollisuuden uudet tilaukset laskivat kesäkuussa 4,8 prosenttia vuodentakaisesta
PDF
9.8.2019Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2019, kesäkuu
Teollisuustuotanto kasvoi kesäkuussa sekä vuodentakaisesta että edellisestä kuukaudesta
PDF
8.8.2019Asuntojen vuokrat 2019, 2. neljännes
Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat eniten pääkaupunkiseudulla ja Turussa
PDF
6.8.2019Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2019, heinäkuu
Heinäkuussa 2019 ensirekisteröitiin 9 217 uutta henkilöautoa
PDF

Aiemmat tilastojulkistukset löydät tilastojulkistusarkistosta.