Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Presidenttiehdokkaiden menestys ja äänestysaktiivisuus ensimmäisellä kierroksella 2000

Tarja Halonen ja Esko Aho selviytyivät toiselle kierrokselle

Presidentinvaalien ensimmäisessä vaalissa kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta olivat Tarja Halonen ja Esko Aho. Sosialidemokraattisen puolueen ehdokas Tarja Halonen sai 1 224 431 ääntä eli voitti ensimmäisen kierroksen 40,0 prosentin äänimääräosuudella. Suomen Keskustan ehdokas Esko Aho selviytyi toiseksi 34,4 prosentin äänimääräosuudella. Hän sai 1 051 159 ääntä. Ero kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä oli 5,6 prosenttiyksikköä.

Kolmannelle sijalle tuli Riitta Uosukainen, joka sai 392 305 ääntä eli 12,9 prosenttia annetuista äänistä. Hän jäi selvästi kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kannatuksesta. Neljänneksi suurimman äänimäärän 241 877 ääntä sai Elisabeth Rehn. Hänen osuutensa äänistä oli 7,9 prosenttia. Seuraavalle sijalle tuli Heidi Hautala, joka sai 100 740 ääntä eli 4,5 prosenttia annetuista äänistä. Risto Kuisman ja Ilkka Hakalehdon kannatus jäi varsin vähäiseksi, Kuisma sai 16 943 ääntä eli 0,6 prosenttia annetuista äänistä ja Hakalehto 31 405 ääntä eli 1,0 prosenttia äänistä.

Esko Ahon ja Tarja Halosen kannatus vaalin ensimmäisellä kierroksella oli huomattavasti suurempi kuin heidän edustamiensa puolueiden kannatus viime eduskuntavaaleissa. Ahon kannatus oli 12,0 prosenttiyksikköä suurempi kuin Keskustan kannatus edellisissä eduskuntavaaleissa ja Halosen kannatus 17,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin puolueen kannatus eduskuntavaaleissa 1999.

Äänestysvilkkaus jäi edellisiä presidentinvaaleja laimeammaksi

Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti oli 76,9. Se jäi 5,3 prosenttiyksikköä alhaisemmaksi kuin edellisissä vuoden 1994 presidentinvaaleissa. Äänestysaktiivisuus on kahdessa edellisessä suorassa presidentinvaalissa (vuonna 1988 ja 1994) ollut korkeampi kuin nyt. Äänestysaktiivisuus oli kuitenkin korkeampi kuin vuonna 1999 toimitetuissa eduskuntavaaleissa (68,3 %) ja europarlamenttivaaleissa (31,4 %).

Vilkkainta äänestäminen oli nyt Vaasan vaalipiirissä, 79,1 prosenttia ja Uudenmaan vaalipiirissä, 79,0 prosenttia. Ainoastaan Ahvenanmaalla äänestysprosentti jäi 59,1:een. Kaikkiaan äänioikeutettuja oli ulkomailla asuvat äänioikeutetut mukaan lukien 4 167 200. Suomessa asuvia äänioikeutetuista oli 3 962 283 ja ulkomailla asuvia 204 917.

Tilastokeskuksen kaikissa kunnittaisissa ja vaalipiirikohtaisissa tilastotaulukoissa äänestysprosentti on laskettu Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestämisestä.


Päivitetty 31.5 2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Presidentinvaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3672. 2000, Presidenttiehdokkaiden menestys ja äänestysaktiivisuus ensimmäisellä kierroksella 2000 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pvaa/2000/pvaa_2000_2004-05-31_kat_002.html