Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Offentliggöranden

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Utrikeshandel med tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3517. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pul/tie_sv.html