Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Statistiken över utrikeshandel med tjänster har lagts ned

Statistiken över utrikeshandel med tjänster har lagts ned. Statistiken över utrikeshandel med tjänster publicerades sista gången 25.11.2016 under handelsstatistik. Den ersätts av statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster, som publicerades första gången 15.6.2016.

Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster hör till statistik över nationalräkenskaper.


Senast uppdaterad 30.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Utrikeshandel med tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3517. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pul/pul_2017-05-30_uut_001_sv.html