Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Utrikeshandel med varor och tjänster.

Ändringar i uppgiftsinnehållet i statistiken över utrikeshandel med tjänster

En ny klassificering av tjänsteposter har införts i statistiken över utrikeshandel med tjänster fr.o.m. statistikåret 2013. Offentliggörandet av statistiken täcker nu också finansiella tjänster. När det gäller exporten av byggtjänster anges bruttovärdet, vilket innebär att exporten av varor från Finland och övriga kostnader utomlands ingår i exportvärdet av byggtjänster. Bidrag vid varuförmedling samt bidrag vid försäljning av varor som tillverkats utomlands publiceras som en separat helhet. På så sätt är export och import av tjänster jämförbara när de innehåller poster som motsvarar varandra.

På grund av ändringarna är uppgifterna fr.o.m. statistikåret 2013 inte helt konsistenta och jämförbara med tidigare statistikår.

Fr.o.m. statistikåret 2013 publiceras uppgifterna om utrikeshandel med tjänster också i databastjänsten StatFin.

 


Senast uppdaterad 6.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Utrikeshandel med tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3517. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pul/pul_2014-06-06_uut_001_sv.html