Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Utrikeshandel med varor och tjänster.

Beskrivning

Statistiken beskriver företagens export och import av tjänster enligt servicetyp och destinationsland. Utrikeshandel med tjänster ingår i bytesbalansen, vilket innebär att statistiken utgör en del av Finlands betalningsbalans. Statistikuppgifterna används också vid produktion av uppgifter i sektorn utlandet i nationalräkenskaperna. Uppgifterna levereras till Europeiska gemenskapernas statistikbyrå Eurostat, Europeiska centralbanken (ECB), Internationella valutafonden (IMF) och till OECD.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Utrikeshandel med tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3517. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pul/meta_sv.html