Beräkningen av producentprisindexen för tjänster har förnyats

Beräkningen av producentprisindexet för tjänster förnyades fr.o.m. indexet för första kvartalet 2019. I fortsättningen är indexen årliga kedjeindex.

I praktiken innebär övergången till kedjeindexmetoden att viktstrukturen för producentprisindexet för tjänster i fortsättningen uppdateras årligen. Den nya viktstrukturen träder i kraft fr.o.m. indexet för första kvartalet varje år. Utöver viktstrukturen kan också produktklasser och företagsurval vid behov uppdateras årligen. Basåret för indexet är oförändrat (2015=100).

I fortsättningen sker indexberäkningen på så sätt att varje indexserie länkas framåt genom kedjning utifrån ändringar i indexet som beräknats enligt den nya viktstrukturen. En mer detaljerad beskrivning av beräkningsmetoden finns i den uppdaterade användarhandboken för producentprisindexen för industrin och för tjänster 2015=100 som publiceras senare.

Ändringarna förbättrar indexets kvalitet, eftersom man med hjälp av dem i fortsättningen kan beakta strukturella ändringar i produktionen av tjänster.

Dessutom publiceras i fortsättningen också månatliga indextal om producentprisindexet för tjänster i databasen StatFin. Indexet publiceras dock fortfarande kvartalsvis.


Senast uppdaterad 24.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/pthi_2019-04-24_uut_001_sv.html