Producentprisindexet för tjänster förnyas

Producentprisindexet för tjänster förnyas och basåret ändras till år 2015. Samtidigt uppdateras statistikens viktstrukturer att motsvara värdet av produktionen för år 2015. Även tjänstegrupps- och företagsurvalen uppdateras. I fortsättningen används som klassificering i offentliggörandena CPA-produktklassificeringen, istället för näringsgrensindelningen som tidigare använts. Indextal med det nya basåret finns tillgängliga i Statistikcentralens StatFin-databas 24.4.2018. Index med basåren 2010=100 och 2005=100 kommer att räknas framåt i tid genom kedjning med indexet med de senaste basåren, därmed utvecklas de på samma sätt som det index med basåret 2015=100.

Innehållet i producentprisindexet för tjänster utvidgas

Utöver utvecklingen av priserna på tjänster som företagen producerar åt företag eller den offentliga sektorn (Business to Business, BtoB) beskriver indexet i fortsättningen också utvecklingen av priserna på tjänster som företagen erbjuder hushåll (Business to Consumers, BtoC) och alla slutanvändare (Business to All, BtoAll). I samband med förnyandet publiceras som en ny indexserie Andra stödtjänster till transport (CPA 2015: 52.29).


Senast uppdaterad 18.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/pthi_2018-04-18_uut_001_sv.html