Producentprisindex för tjänster reviderade

Producentprisindex för tjänster har reviderats och basåren har ändrats till år 2010. Statistikens viktstrukturer har förnyats för att motsvara tjänster produktion i år 2010. Dessutom har urvalen av företag och nyttigheter uppdaterats.

Nya näringsgreningar adderas till index: 491 Järnvägstransport, passagerartrafik, 56 Restaurang-, catering och barverksamhet, 6831 Fastighetsförmedling, 85 Utbildning, 86 Hälso- och sjukvård, 90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet, 93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet och 95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar.

I framtid publiceras Producentprisindexerna för tjänster den 24:e i månaden efter statistikkvartalet eller närmaste följande vardag.

 


Senast uppdaterad 24.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/pthi_2012-04-24_uut_001_sv.html