Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.10.2021

Producentpriserna för tjänster steg med 2,2 procent under juli-september från året innan

Enligt Statistikcentralen var förändringen i producentprisindexet för tjänster 2,2 procent på årsnivå under tredje kvartalet år 2021. Jämfört med föregående kvartal steg producentpriserna för tjänster med 0,6 procent.

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–III/2021

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–III/2021

Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 3:e kvartalet 2021

Tjänster efter näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
TOTALINDEX 108,3 0,6 2,2
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 112,3 0,8 5,8
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 110,6 1,0 2,3
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 103,8 0,4 0,1
L FASTIGHETSTJÄNSTER 108,6 0,3 1,5
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 107,0 1,1 1,5
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 102,3 0,6 0,5
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,7 0,3 0,4
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 118,6 0,1 4,4
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 107,6 0,3 2,5
S ANDRA TJÄNSTER 107,8 0,1 0,8

Producentprisindex för tjänster täcker för närvarande ungefär 60 procent av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2021, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (264,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2021/03/pthi_2021_03_2021-10-25_tie_001_sv.html