Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 26.10.2020

Producentpriserna för tjänster steg med 0,4 procent under juli-september från året innan

Enligt Statistikcentralen var förändringen i producentprisindexet för tjänster 0,4 procent på årsnivå under tredje kvartalet år 2020. Jämfört med föregående kvartal steg producentpriserna för tjänster med 0,1 procent.

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–III/2020

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–III/2020

Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 3:e kvartalet 2020

Tjänster efter näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
TOTALINDEX 106,0 0,1 0,4
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 106,2 -0,3 1,0
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 108,2 0,4 -1,1
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 103,6 -0,3 -1,3
L FASTIGHETSTJÄNSTER 107,0 0,2 0,9
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 105,4 -0,2 0,0
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 101,7 1,6 0,9
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,2 0,3 0,0
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 113,6 0,0 3,8
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 105,0 -1,1 0,0
S ANDRA TJÄNSTER 107,0 0,4 1,9

Producentprisindex för tjänster täcker för närvarande ungefär 60 procent av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2020, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/03/pthi_2020_03_2020-10-26_tie_001_sv.html