Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 3:e kvartalet 2020

Näringsgren (TOL 2008) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 112,8 -0,1 0,2
H TRANSPORT OCH MAGASINERING 114,2 0,1 1,7
49 Landtransport; transport i rörsystem 114,6 -0,8 0,3
4932 Taxitrafik 130,8 0,0 4,0
4941 Vägtransport, godstrafik 113,8 -0,9 -0,2
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 98,5 -5,7 -5,8
52 Magasinering och stödtjänster till transport 111,0 0,3 4,0
5210 Magasinering och varulagring 112,7 -1,3 -1,6
5224 Godshantering 98,5 1,5 2,3
53 Post- och kurirverksamhet 166,2 0,1 2,8
5310 Postbefordran via nationella posten 179,5 0,5 4,9
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 115,2 -1,0 -3,2
I HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET 119,1 -0,1 -4,4
5510 Hotellverksamhet 102,5 -2,3 -17,8
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 127,7 0,6 1,4
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET 108,0 -0,8 -2,0
61 Telekommunikation 81,4 -2,1 -7,3
62 IT-tjänster 114,4 0,3 -0,9
63 Informationstjänster 100,6 -0,2 -1,7
L FASTIGHETSVERKSAMHET 114,3 0,3 0,6
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 115,0 0,3 0,6
6820A Hyror för kontorslokaler 113,8 0,4 0,6
6820B Hyror för affärslokaler 115,7 0,1 0,6
M VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 111,1 -0,2 0,1
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 120,2 0,2 2,4
6910 Juridisk verksamhet 124,0 0,6 1,8
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 118,3 0,0 2,7
702 Konsulttjänster till företag 113,5 -0,4 -0,6
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 109,9 -0,1 -0,6
712 Teknisk provning och analys 106,0 -0,1 0,6
73 Reklam och marknadsundersökning 104,2 0,0 1,0
731 Reklamverksamhet 103,5 0,0 0,8
732 Marknads- och opinionsundersökning 115,5 0,0 2,6
N UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 115,5 0,5 0,3
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 110,6 0,5 -1,1
7820 Personaluthyrning 114,9 0,4 1,5
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 123,5 0,5 1,4
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 127,0 0,3 2,4
812 Rengöring och lokalvård 120,3 0,6 0,8
P UTBILDNING 122,1 0,3 0,0
85 Utbildning 122,1 0,3 0,0
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 126,9 0,0 3,5
86 Hälso- och sjukvård 126,9 0,0 3,5
R KULTUR, NÖJE OCH FRITID 121,4 -0,9 0,4
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 134,7 -0,1 2,5
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 112,0 -1,7 -1,2
S ANNAN SERVICEVERKSAMHET 120,0 0,5 2,6
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 123,9 0,2 0,9
96011 Tvätteriverksamhet för företag 113,4 0,6 3,9

Källa: Producentprisindex för tjänster 2020, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 3:e kvartalet 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/03/pthi_2020_03_2020-10-26_tau_004_sv.html