Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 3:e kvartalet 2020

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 109,2 0,6 1,1
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 97,3 -2,7 -3,2
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 94,2 -3,2 -2,3
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 82,1 -7,8 -0,8
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 94,1 -1,9 -4,1
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 116,6 0,0 4,0
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 89,6 1,6 3,2
50 Tjänster avseende sjötransport 96,0 -5,5 -4,6
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 96,0 -5,5 -4,6
51 Tjänster avseende lufttransport 105,4 -2,4 -10,4
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 101,3 2,0 0,2
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 101,3 2,0 0,2
53 Postbefordran och kurirtjänster 139,3 2,7 6,6
53.10 Postbefordran via nationella posten 139,3 2,7 6,6
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 108,9 0,6 0,1
55 Hotell- och logitjänster 112,9 1,0 -13,5
56 Bar- och restaurangtjänster 108,5 0,6 1,4
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 115,0 2,6 2,4
61 Telekommunikation 110,9 1,5 1,9
L FASTIGHETSTJÄNSTER 110,2 0,2 1,2
68 Fastighetstjänster 110,2 0,2 1,2
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 110,6 0,2 1,2
68.20.1 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 110,6 0,2 1,2
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 101,6 0,8 0,0
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 97,0 -0,6 -3,4
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 97,0 -0,6 -3,4
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 97,0 -0,6 -3,4
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 115,1 14,5 8,0
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 120,7 24,3 13,8
77.11 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 120,7 24,3 13,8
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 109,4 0,2 1,0
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 109,4 0,2 1,0
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,2 0,3 0,0
85 Tjänster avseende utbildning 106,2 0,3 0,0
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 117,4 0,1 4,1
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 117,4 0,1 4,1
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 104,7 -1,2 0,0
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 115,9 -0,1 2,5
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 100,1 -1,6 -1,2
S ANDRA TJÄNSTER 107,3 0,3 1,7
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 107,5 0,1 1,5
96 Andra konsumenttjänster 107,3 0,4 1,7
96.01 Tvätteritjänster 106,8 -1,0 1,8
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 107,0 0,5 1,8
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 111,0 0,0 1,3

Källa: Producentprisindex för tjänster 2020, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 3:e kvartalet 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/03/pthi_2020_03_2020-10-26_tau_003_sv.html