Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 3:e kvartalet 2020

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 104,8 -0,1 0,2
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 107,8 0,1 1,7
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 107,4 -0,8 0,3
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 82,1 -7,8 -0,8
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 94,1 -1,9 -4,1
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 116,6 0,0 4,0
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 89,6 1,6 3,2
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 107,7 -1,0 -0,2
49.5 Tjänster avseende transporter i rörsystem 104,7 0,0 0,0
50 Tjänster avseende sjötransport 96,8 -5,7 -5,7
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 96,0 -5,5 -4,6
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 94,5 -5,7 -5,8
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 109,1 0,3 4,0
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 108,0 -1,3 -1,6
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 101,3 2,0 0,2
52.24 Tjänster avseende godshantering 98,4 1,5 2,3
52.29 Andra stödtjänster till transport 111,4 0,4 5,5
53 Postbefordran och kurirtjänster 131,7 0,1 2,8
53.10 Postbefordran via nationella posten 138,8 0,5 4,9
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 106,3 -1,0 -3,2
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 105,8 -0,2 -4,4
55 Hotell- och logitjänster 98,6 -2,3 -17,8
56 Bar- och restaurangtjänster 108,5 0,6 1,4
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 101,2 -0,8 -2,0
61 Telekommunikation 92,1 -2,1 -7,3
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 103,2 0,3 -0,9
63 Informationstjänster 92,6 -0,2 -1,7
L FASTIGHETSTJÄNSTER 103,6 0,3 0,6
68 Fastighetstjänster 103,6 0,3 0,6
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 103,6 0,3 0,6
68.20A Hyror för kontorslokaler 104,4 0,4 0,6
68.20B Hyror för affärslokaler 103,1 0,2 0,6
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 101,6 0,8 0,0
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 105,6 -0,2 0,1
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 108,3 0,2 2,4
69.10 Juridiska tjänster 113,8 0,6 1,8
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 105,5 0,0 2,7
70 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor; företagsrådgivningstjänster 106,6 -0,4 -0,6
70.2 Företagsrådgivningstjänster 106,6 -0,4 -0,6
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 104,1 -0,1 -0,5
71.11 Arkitekttjänster 108,9 1,1 5,0
71.12 Tekniska konsulttjänster o.d. 103,7 -0,2 -0,9
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 105,2 -0,1 0,6
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 105,1 0,0 1,0
73.1 Reklamtjänster 104,8 0,0 0,8
73.2 Tjänster avseende marknads- och opinionsundersökningar 108,5 0,0 2,6
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,6 0,5 0,3
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 93,5 0,5 -1,1
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 93,5 0,5 -1,1
78 Arbetsförmedlings-, bemannings- och andra personalrelaterade tjänster 105,5 0,4 1,5
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 105,5 0,4 1,5
80 Säkerhets- och bevakningstjänster 103,2 0,9 1,3
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 108,2 0,5 1,4
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 110,3 0,3 2,4
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 106,7 0,6 0,8
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,2 0,3 0,0
85 Tjänster avseende utbildning 106,2 0,3 0,0
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 111,5 0,0 3,5
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 111,5 0,0 3,5
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 106,0 -0,9 0,4
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 115,9 -0,1 2,5
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 100,1 -1,6 -1,2
S ANDRA TJÄNSTER 106,2 0,5 2,6
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 107,8 0,2 0,9
96 Andra konsumenttjänster 105,5 0,6 3,7
96.01 Tvätteritjänster 104,9 0,7 3,9
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 107,0 0,5 1,8
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 111,0 0,0 1,3

Källa: Producentprisindex för tjänster 2020, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 3:e kvartalet 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/03/pthi_2020_03_2020-10-26_tau_002_sv.html