Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 3:e kvartalet 2020

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 106,0 0,1 0,4
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 106,2 -0,3 1,0
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 104,4 -1,4 -0,5
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 82,1 -7,8 -0,8
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 94,1 -1,9 -4,1
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 116,6 0,0 4,0
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 89,6 1,6 3,2
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 107,7 -1,0 -0,2
49.5 Tjänster avseende transporter i rörsystem 104,7 0,0 0,0
50 Tjänster avseende sjötransport 96,0 -5,7 -5,6
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 96,0 -5,5 -4,6
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 94,5 -5,7 -5,8
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 108,8 0,4 3,8
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 108,0 -1,3 -1,6
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 101,3 2,0 0,2
52.24 Tjänster avseende godshantering 98,4 1,5 2,3
52.29 Andra stödtjänster till transport 111,4 0,4 5,5
53 Postbefordran och kurirtjänster 132,3 0,3 3,1
53.10 Postbefordran via nationella posten 138,8 0,8 5,1
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 106,3 -1,0 -3,2
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 108,2 0,4 -1,1
55 Hotell- och logitjänster 104,6 -0,7 -15,8
56 Bar- och restaurangtjänster 108,5 0,6 1,4
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 103,6 -0,3 -1,3
58 Förlagstjänster 109,1 -2,2 -1,1
61 Telekommunikation 100,3 -0,3 -3,0
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 103,2 0,3 -0,9
63 Informationstjänster 92,6 -0,2 -1,7
L FASTIGHETSTJÄNSTER 107,0 0,2 0,9
68 Fastighetstjänster 107,0 0,2 0,9
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 107,2 0,2 0,9
68.20A Hyror för kontorslokaler 104,4 0,4 0,6
68.20B Hyror för affärslokaler 103,1 0,2 0,6
68.20.1 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 110,6 0,2 1,2
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 101,6 0,8 0,0
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 105,4 -0,2 0,0
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 108,3 0,2 2,4
69.10 Juridiska tjänster 113,8 0,6 1,8
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 105,5 0,0 2,7
70 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor; företagsrådgivningstjänster 106,6 -0,4 -0,6
70.2 Företagsrådgivningstjänster 106,6 -0,4 -0,6
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 103,6 -0,2 -0,7
71.11 Arkitekttjänster 108,9 1,1 5,0
71.12 Tekniska konsulttjänster o.d. 103,7 -0,2 -0,9
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 101,3 -0,3 -1,3
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 105,1 0,0 1,0
73.1 Reklamtjänster 104,8 0,0 0,8
73.2 Tjänster avseende marknads- och opinionsundersökningar 108,5 0,0 2,6
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 101,7 1,6 0,9
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 96,3 3,0 0,3
77.11 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 120,7 24,3 13,8
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 93,5 0,5 -1,1
78 Arbetsförmedlings-, bemannings- och andra personalrelaterade tjänster 105,5 0,4 1,5
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 105,5 0,4 1,5
80 Säkerhets- och bevakningstjänster 103,2 0,9 1,3
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 108,2 0,4 1,4
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 110,3 0,3 2,4
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 107,1 0,5 0,8
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,2 0,3 0,0
85 Tjänster avseende utbildning 106,2 0,3 0,0
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 113,6 0,0 3,8
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 113,6 0,0 3,8
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 105,0 -1,1 0,0
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 115,9 -0,1 2,5
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 100,1 -1,6 -1,2
S ANDRA TJÄNSTER 107,0 0,4 1,9
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 107,7 0,2 1,2
96 Andra konsumenttjänster 106,9 0,4 2,2
96.01 Tvätteritjänster 105,7 0,4 3,5
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 107,0 0,5 1,8
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 111,0 0,0 1,3

Källa: Producentprisindex för tjänster 2020, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 3:e kvartalet 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/03/pthi_2020_03_2020-10-26_tau_001_sv.html