Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Tillgångstabellen beskriver produktionen av de varor och tjänster som används i samhällsekonomin produktgruppvis inom de olika näringsgrenarna och importen av dem. I användningstabellen beskrivs användningen av dessa produkter som mellanprodukter inom olika näringsgrenar och som slutprodukter inom landet och för export. Av beskrivningen framgår också hur kostnaderna fördelas efter näringsgren på anskaffning av inhemska och utländska produkter samt löner, driftsöverskott och andra poster för förädlingsvärde. I input-outputtabellerna som produceras ur tillgångs- och användningstabellerna granskas användningen av insatser inom näringsgrenarna som mellanprodukter samt slutanvändning. Input-outputtabellerna ger sålunda en bild av produktionsverksamhetens uppbyggnad och sambandet mellan olika näringsgrenar. På basis av dessa samband utarbetar man sedan input-outputmallar med vilka man kan undersöka strukturförändringar i samhällsekonomin samt bedöma förändringarnas inverkan t.ex. på produktion, import, inflation och sysselsättning. De begrepp och definitioner som använts i tillgångs- och användningstabellerna bygger på Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 2010) och FN:s system "System of National Accounts 2008", som är kompatibelt med det. Input-outputundersökningarna ger en bild av produktionsverksamhetens struktur och sambanden mellan olika näringsgrenar. På basis av dessa utarbetas input-output-mallar, som kan användas för att undersöka strukturförändringar i samhällsekonomin samt uppskatta inverkan av förändringarna t.ex. på produktion, import, inflation och sysselsättning. Uppgifterna är offentliga.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Input-output [e-publikation].
ISSN=1799-2001. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pt/meta_sv.html