Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Käyttö perushintaan 2019, milj. euroa, käyvin hinnoin

Välituotekäyttö Kulutusmenot Pääoman bruttomuodostus Vienti Yhteensä
A Maa-, metsä- ja kalataloustuotteet 8 757 1 809 919 484 11 970
B Kaivostoiminta ja louhinta 8 640 . 1) 42 904 9 585
C Teollisuustuotteet 73 681 18 611 9 057 60 944 162 293
D Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 6 536 3 158 -15 188 9 866
E Vesi- ja jätehuoltopalvelut 3 834 489 -7 178 4 493
F Rakennukset ja rakennustyöt 9 810 432 30 288 99 40 630
G Tukku- ja vähittäiskaupan palvelut 14 368 17 061 2 039 4 053 37 522
H Kuljetus- ja varastointipalvelut 19 659 3 427 -41 6 244 29 289
I Majoitus- ja ravitsemispalvelut 3 284 7 594 155 11 034
J Tieto- ja viestintäpalvelut 15 733 3 614 3 946 10 514 33 807
K Rahoitus- ja vakuutuspalvelut 8 799 5 190 1 508 14 499
L Kiinteistöalan palvelut 9 163 28 638 627 . 38 428
M Ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut 29 083 2 194 6 436 5 484 43 196
N Hallinto- ja tukipalvelut 14 719 1 525 4 3 317 19 565
O Julkisen hallinnon palvelut 3 289 16 708 120 20 118
P Koulutuspalvelut 1 619 11 842 6 34 13 500
Q Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 2 332 29 352 3 13 31 699
R Taide-, viihde- ja virkistyspalvelut 662 4 998 215 36 5 911
S Muut palvelut 1 126 4 674 41 10 5 851
T Kotitalouspalvelut . 255 . . 255
. Tuotteiden käyttö yhteensä perushintaan 235 094 161 572 53 562 93 284 543 512
Cif/fob-korjaus, vakuutus- ja rahtitulo . . . -970 -970
Suomalaisten kotitalouksien ostot ulkomailla . 3 714 . . 3 714
Ulkomaisten kotitalouksien ostot Suomessa . -3 329 . 3 329
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 8 594 19 759 4 200 14 32 567
Välituotekäyttö/loppukäyttö yhteensä ostajanhintaan 243 688 181 716 57 762 95 657 578 823
1) Tieto on puuttuva.

Lähde: Panos-tuotos 2019, Tilastokeskus.

Lisätietoja: Markku Räty 029 551 2647, Ville Lindroos 029 551 3323, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 20.1.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2019, Liitetaulukko 1. Käyttö perushintaan 2019, milj. euroa, käyvin hinnoin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2019/pt_2019_2022-01-20_tau_001_fi.html