Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.2.2017

Tuontituotteiden käytön osuus öljynjalostuksessa teollisuustoimialojen suurin vuonna 2014

Tilastokeskuksen panos-tuotostilaston mukaan tuontituotteiden käytön osuus tuotannon arvosta oli öljynjalostuksessa teollisuustoimialojen suurin vuonna 2014. Peräti 87 prosenttia toimialan tuotannon arvosta muodostui tuontituotteiden käytöstä. Koko talouden tasolla vastaava osuus oli keskimäärin 23 prosenttia vuonna 2014.

Tuontituotteiden käytön osuus tuotannon arvosta teollisuudessa vuonna 2014

Tuontituotteiden käytön osuus tuotannon arvosta teollisuudessa vuonna 2014

Tuontituotteiden käytön osuudet perustuvat panos-tuotostilaston ”Tuotoksen hinnan kustannuskomponentit” -taulukkoon. Taulukossa toimialojen tuotantojen arvoja kuvaavat tuotosten hinnat on jaettu kustannuskomponentteihin eli hinnan sisältämään tuontituotteiden käyttöön, tuoteveroihin miinus tukipalkkioihin sekä arvonlisäyseriin (palkat ja palkkiot, työnantajan sosiaaliturvamaksut, muut tuotantoverot miinus muut tuotantotukipalkkiot, kiinteän pääoman kuluminen sekä toimintaylijäämä, netto).

Toimialat käyttävät tuotteiden valmistuksessa panoksina tuontituotteita ja muilta toimialoilta ostettuja kotimaisia tuotteita. ”Tuotoksen hinnan kustannuskomponentit” -taulukossa tuontituotteiden käytössä on otettu huomioon tuotteiden valmistuksessa tarvittavat tuontituotteiden välittömät ja välilliset käytöt. Välitön käyttö käsittää toimialojen välituotekäyttöön sisältyvät tuontituotteiden käytöt. Välillinen käyttö käsittää muilta toimialoilta ostettujen kotimaisten tuotteiden valmistukseen sisältyvät tuontituotteiden käytöt.

Tilastokeskus julkaisee vuosittain kansantalouden tuotevirtoja kuvaavat tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niistä johdetut panos-tuotos- ja analyysitaulukot. Nyt julkaistaan vuotta 2014 koskevat tiedot. Vuoden 2015 taulukot julkaistaan kesäkuussa 2018.


Lähde: Panos-tuotos 2014, Tilastokeskus.

Lisätietoja: Markku Räty 029 551 2647, Lis-Lotta Sjöblom 029 551 3342, Mirjami Rajala 029 551 3540, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (218,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2014/pt_2014_2017-02-09_tie_001_fi.html