Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.2.2016

Industriprodukternas andel av produktionen minst inom tillverkning av elektronikvaror år 2013

Enligt Statistikcentralens input-outputstatistik var industriprodukternas andel av produktionen inom tillverkning av elektronikvaror den minsta av de industriella näringsgrenarna år 2013. Bara 21,1 procent av produktionen inom näringsgrenen gällde produktion av industriprodukter, medan de industriella näringsgrenarnas genomsnittliga andel var 84,3 procent. Merparten av produktionen inom elektronikindustrin består av fabrikslös produktion.

Industriprodukternas andel av produktionen inom de industriella näringsgrenarna år 2013

C Tillverkning Produktion (mn euro) Produktionen för
industriprodukter (mn euro)
Industriprodukternas
andel (%) av produktionen
10_12 Livsmedelsframställning, osv. 11 484 10 567 92,0
13_15 Tillverkning av textilvaru, kläder och läder 1 208 1 179 97,6
16 Tillverkning av trä och varor av trä 5 745 5 502 95,8
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 13 283 12 098 91,1
18 Grafisk produktion 1 362 1 322 97,1
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 11 154 10 784 96,7
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 7 530 6 903 91,7
21 Tillverkning av läkemedel 1 702 1 391 81,7
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 2 925 2 817 96,3
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3 045 2 645 86,9
24 Stål- och metallframställning 8 138 7 456 91,6
25 Tillverkning av metallvaror 6 677 6 202 92,9
26 Tillverkning av elektronikvaror 11 546 2 442 21,1
27 Tillverkning av elapparatur 4 338 3 757 86,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 14 638 12 521 85,5
29 Tillverkning av motorfordon osv. 1 412 1 328 94,1
30 Tillverkning av andra transportmedel 1 692 1 550 91,6
31_32 Övrig tillverkning inkl. möbler 1 680 1 589 94,6
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 2 832 2 643 93,3
Totalt 112 391 94 695 84,3

Statistikcentralen publicerar årligen tillgångs- och användningstabeller över produktflöden inom samhällsekonomin samt de input-output- och analystabeller som härletts på basis av dem. Nu publiceras uppgifterna för år 2013. Tabellerna för år 2014 publiceras i december 2016.


Källa: Input-output 2013, Statistikcentralen.

Förfrågningar: Markku Räty 029 551 2647, Lis-Lotta Sjöblom 029 551 3342, Tuomas Rothovius 029 551 3360, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (153,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 17.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Input-output [e-publikation].
ISSN=1799-2001. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pt/2013/pt_2013_2016-02-17_tie_001_sv.html