Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.2.2016

Teollisuustuotteiden osuus tuotoksesta elektroniikkateollisuudessa teollisuustoimialojen pienin vuonna 2013

Tilastokeskuksen panos-tuotostilaston mukaan teollisuustuotteiden osuus tuotoksesta oli elektroniikkateollisuudessa teollisuustoimialojen pienin vuonna 2013. Ainoastaan 21,1 prosenttia toimialan tuotoksesta oli teollisuustuotteiden tuotantoa, kun teollisuustoimialojen keskimääräinen osuus oli 84,3 prosenttia. Valtaosa elektroniikkateollisuuden tuotoksesta muodostuu tehtaattomasta valmistuttamisesta.

Teollisuustuotteiden osuus tuotoksesta teollisuustoimialoilla vuonna 2013

C Teollisuus Tuotos (milj. euroa) Teollisuustuotteiden
tuotos (milj. euroa)
Teollisuustuotteiden
osuus (%)
tuotoksesta
10_12 Elintarviketeollisuus ym. 11 484 10 567 92,0
13_15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 1 208 1 179 97,6
16 Puuteollisuus 5 745 5 502 95,8
17 Paperiteollisuus 13 283 12 098 91,1
18 Painaminen 1 362 1 322 97,1
19 Öljynjalostus 11 154 10 784 96,7
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 7 530 6 903 91,7
21 Lääketeollisuus 1 702 1 391 81,7
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2 925 2 817 96,3
23 Rakennusaineteollisuus 3 045 2 645 86,9
24 Metallien jalostus 8 138 7 456 91,6
25 Metallituotteiden valmistus 6 677 6 202 92,9
26 Elektroniikkateollisuus 11 546 2 442 21,1
27 Sähkölaitteiden valmistus 4 338 3 757 86,6
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 14 638 12 521 85,5
29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus 1 412 1 328 94,1
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 1 692 1 550 91,6
31_32 Muu valmistus ml. huonekalut 1 680 1 589 94,6
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2 832 2 643 93,3
Yhteensä 112 391 94 695 84,3

Tehtaaton valmistuttaminen tarkoittaa toimintaa, jossa yrityksellä ei ole varsinaista teollisuustuotteen valmistusta kotimaassa, mutta palvelutuotantoon kirjattavat suunnittelu, tutkimus, tuotekehittely, hallinto ja markkinointi sijaitsevat kotimaassa. Yritys teettää varsinaisen tuotteen ulkomailla ja saa tuotteelle merkittävää lisäarvoa muun muassa tuotteen suunnittelusta sekä tutkimus- ja kehittämistyöstä. Vielä vuonna 2008 elektroniikkateollisuuden kotimaisesta tuotoksesta oli puolet teollisuustuotteita. Osuuden pienentyminen johtuu tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden (CPA 26) kotimaisen tuotannon voimakkaasta supistumisesta.

Myös lääketeollisuudessa, sähkölaitteiden valmistuksessa sekä muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa teollisuustuotteiden osuudet tuotoksesta olivat alle 90 prosenttia. Näilläkin toimialoilla palvelujen tuotosta on kasvattanut tieteelliset tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tuotteiden valmistuksen osittainen siirtyminen ulkomaille.

Teollisuustuotteet (CPA 10–33) käsittävät teollisesti tuotettujen tavaroiden lisäksi tavaroiden käsittely- ja valmistuspalvelut sekä koneiden ja laitteiden korjaus-, huolto- ja asennuspalvelut.

Tilastokeskus julkaisee vuosittain kansantalouden tuotevirtoja kuvaavat tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niistä johdetut panos-tuotos- ja analyysitaulukot. Nyt julkaistaan vuotta 2013 koskevat tiedot. Vuoden 2014 taulukot julkaistaan joulukuussa 2016.


Lähde: Panos-tuotos 2013, Tilastokeskus.

Lisätietoja: Markku Räty 029 551 2647, Lis-Lotta Sjöblom 029 551 3342, Tuomas Rothovius 029 551 3360, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (219,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pt/2013/pt_2013_2016-02-17_tie_001_fi.html