Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Käyttö perushintaan vuonna 2013, milj. euroa, käyvin hinnoin

  Välituotekäyttö Kulutusmenot Pääoman bruttomuodostus Vienti Yhteensä
A Maa-, metsä- ja kalataloustuotteet 7 728 1 687 846 1 120 11 381
B Kaivostoiminta ja louhinta 11 707 . 1) -56 347 11 997
C Teollisuustuotteet 63 818 18 415 6 028 54 450 142 711
D Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 7 201 1 691 -0 97 8 989
E Vesi- ja jätehuoltopalvelut 3 343 414 -4 376 4 129
F Rakennukset ja rakennustyöt 8 724 461 20 910 . 30 094
G Tukku- ja vähittäiskaupan palvelut 13 739 16 491 2 238 1 034 33 503
H Kuljetus- ja varastointipalvelut 18 506 2 923 0 3 948 25 378
I Majoitus- ja ravitsemispalvelut 2 730 5 936 . 150 8 816
J Tieto- ja viestintäpalvelut 11 079 3 506 3 004 5 404 22 993
K Rahoitus- ja vakuutuspalvelut 6 467 4 154 . 539 11 161
L Kiinteistöalan palvelut 8 562 24 786 465 . 33 813
M Ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut 20 199 2 023 6 529 6 837 35 588
N Hallinto- ja tukipalvelut 10 284 1 453 1 2 406 14 144
O Julkisen hallinnon palvelut 3 284 15 544 . . 18 827
P Koulutuspalvelut 1 388 11 641 . 9 13 038
Q Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 2 463 25 314 . 4 27 781
R Taide-, viihde- ja virkistyspalvelut 382 4 366 92 20 4 860
S Muut palvelut 1 049 3 950 28 . 5 027
T Kotitalouspalvelut . 194 . . 194
. Tuotteiden käyttö yhteensä perushintaan 202 652 144 951 40 079 76 741 464 424
Cif/fob-korjaus, vakuutus- ja rahtitulo . . . -863 -863
Suomalaisten kotitalouksien ostot ulkomailla . 2 878 . . 2 878
Ulkomaisten kotitalouksien ostot Suomessa . -3 043 . 3 043 -0
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 8 061 16 802 3 471 3 28 336
Välituotekäyttö/loppukäyttö yhteensä ostajanhintaan 210 713 161 588 43 550 78 924 494 775
1) Tieto on epälooginen esitettäväksi

Lähde: Panos-tuotos 2013, Tilastokeskus.

Lisätietoja: Markku Räty 029 551 2647, Lis-Lotta Sjöblom 029 551 3342, Tuomas Rothovius 029 551 3360, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 17.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2013, Käyttö perushintaan vuonna 2013, milj. euroa, käyvin hinnoin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2013/pt_2013_2016-02-17_tau_001_fi.html