Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.2.2013

Tuontituotteiden osuus runsas neljännes välituotekäytöstä vuonna 2010

Vuotta 2010 koskevien tarjonta- ja käyttötaulukoiden tietojen mukaan tuontituotteiden osuus oli 26,9 prosenttia toimialojen välituotekäytön perushintaisesta arvosta vuonna 2010. Välituotekäytön muita käyttöluokkia korkeampi tuonnin osuus johtuu pääosin tuontitavaroiden suuresta osuudesta teollisuustoimialojen välituotekäytössä. Loppukäyttöeristä pääoman bruttomuodostuksen tuontituotteiden osuus perushintaisesta arvosta oli 14,9 prosenttia. Kulutusmenojen vastaava osuus oli 10,5 prosenttia. Kulutusmenojen korkea kotimaisuusaste selittyy kotimaisten palvelujen suurella osuudella.

Kotimaisen tuotoksen ja tuonnin käyttö perushintaan vuonna 2010, milj. euroa

Käyttöluokka Kotimainen
tuotos
Tuonti     Yhteensä Tuonnin
osuus (%)
Toimialojen välituotekäyttö 137 598 50 630 188 227 26,9
Loppukäyttö yhteensä 210 236 19 871 230 107 8,6
    Kulutusmenot 115 597 13 600 129 197 10,5
    Pääoman
    bruttomuodostus
25 798 4 532 30 330 14,9
    Tavaroiden ja
    palvelujen vienti
68 841 1 739 70 580 2,5
Käyttö yhteensä 347 833 70 501 418 334 16,9

Perushintainen arvo ei sisällä välituote- ja loppukäytön tuoteveroja, mutta sisältää tavaroiden ja palvelujen tuottajille maksetut tuotetukipalkkiot.

Kotimaassa tuotettujen ja ulkomailta tuotujen tavaroiden ja palveluiden välituotekäyttöä ja loppukäyttöä kuvataan kotimaisen tuotoksen ja tuonnin perushintaisissa käyttötaulukoissa. Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettujen tavaroiden ja palvelujen arvosta, lukuun ottamatta kiinteitä varoja (kiinteän pääoman bruttomuodostus), joiden kulutus kirjataan kiinteän pääoman kulumisena. Loppukäyttö koostuu tavaroiden ja palvelujen kotimaisesta loppukäytöstä, eli kulutusmenoista (kotitalouksien kulutusmenot + voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot + julkisyhteisöjen kulutusmenot) ja pääoman bruttomuodostuksesta (kiinteän pääoman bruttomuodostus + varastojen muutos), sekä tavaroiden ja palvelujen viennistä.

Tilastokeskus julkaisee vuosittain kansantalouden tuotevirtoja kuvaavat tarjonta- ja käyttö-taulukot sekä niistä johdetut panos-tuotos- ja analyysitaulukot. Nyt julkaistaan vuotta 2010 koskevat tiedot. Vuoden 2011 taulukot julkaistaan joulukuussa 2013.


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Räty 09 1734 2647, Tuomas Rothovius 09 1734 3360, skt95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (232,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2010/pt_2010_2013-02-14_tie_001_fi.html