Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.6.2010

Byggnadsarbeten den mest betydande produktgruppen inom slutlig nationell användning år 2007

Enligt uppgifterna i Statistikcentralen tillgångs- och användningstabeller för år 2007 var produktgruppen 45, bygg-nadsarbeten, den mest betydande produktgruppen inom den slutliga nationella användningen. De följande viktigaste var produktgrupp 70, fastighetstjänster, produktgrupp 85, hälso- och sjukvård, sociala tjänster 15, livsmedel och drycker, produktgrupp 75, förvaltning och obligatorisk socialför-säkring samt produktgrupp 80, utbildningstjänster. Den slutliga nationella användningen består av konsumtionsutgifter och bruttoinvestering.

Andelen största produktgrupper av den slutliga nationella användningen till mottagarpris

Produktgrupp Andel (%)
av den slutliga
nationella användningen
45 Byggnadsarbeten 14,7
70 Fastighetstjänster 11,6
85 Hälso- och sjukvård, sociala tjänster 10,7
15 Livsmedel och drycker 6,9
75 Förvaltning, obligatorisk socialförsäkring 6,2
80 Utbildningstjänster 5,6
55 Hotell- och restaurangtjänster 3,5
29 Maskiner och utrustning som ej ingår i annan underavdelning 3,2
92 Rekreations-, kultur- och sporttjänster 2,9
34 Bilar och släpfordon 2,9
24 Kemikaler och kemiska produkter och konstfibrer 2,1
23 Koks, oljeprodukter och kärnbränsle 1,9

Statistikcentralen publicerar årligen tillgångs- och användningstabeller över produktflöden inom samhällsekonomin samt de input-output- och analystabeller som härletts på basis av dem. Nu publi-ceras uppgifterna för år 2007. Tabellerna för år 2008 publiceras i juli 2011. Samtidigt införs den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 samt den nya produktindelningen CPA 2008.


Källa: Nationalräkenskaper 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markku Räty (09) 1734 2647, Anneli Miettinen (09) 1734 2320, skt95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 23.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Input-output [e-publikation].
ISSN=1799-2001. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pt/2007/pt_2007_2010-06-23_tie_001_sv.html