Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Käyttö perushintaan 2007, milj. euroa, käyvin hinnoin

Koodi / Tuotteet (KTTL) Välituote-
käyttö
Kulutus-
menot
Pääoman
brutto-
muodostus
Vienti Yhteensä
01 Maa- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut 3 591 1 058 210 434 5 293
02 Metsätaloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut 4 255 195 552 67 5 069
B Kala- ja muut kalastustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut 154 102 0 13 269
CA Energiamineraalit 6 129 . 15 10 6 155
CB Metallimalmit, mineraalien kaivun ja louhinnan muut tuotteet 3 675 . -14 126 3 786
DA Elintarvikkeet, juomat ja tupakkatuotteet 5 262 5 139 36 1 130 11 567
DB Tekstiilit, vaatteet ja turkikset 813 1 584 54 631 3 083
DC Nahka ja nahkatuotteet 163 314 4 131 613
DD Puutavara ja puutuotteet 4 652 24 142 2 992 7 810
21 Massa, paperi ja paperituotteet 4 850 168 69 9 720 14 807
22 Painotuotteet sekä ääni-, kuva- ja atk- tallenteet 2 079 1 144 -2 305 3 526
DF Koksi, öljytuotteet ja ydinpolttoaine 5 421 1 221 27 3 427 10 096
DG Kemikaalit, kemialliset tuotteet ja tekokuidut 7 387 1 483 80 4 626 13 575
DH Kumi- ja muovituotteet 2 587 214 47 1 384 4 233
DI Muut ei-metalliset mineraalituotteet 2 631 114 15 762 3 522
DJ Perusmetallit ja metallituotteet 16 710 122 734 9 565 27 130
DK Muualla luokittelemattomat koneet ja laitteet 7 917 602 3 657 8 833 21 009
DL Sähkötekniset tuotteet ja optiset laitteet 11 015 1 358 2 321 14 623 29 317
DM Kulkuneuvot 2 336 1 872 1 789 5 533 11 529
DN Huonekalut; muualla luokittelemattomat teollisuustuotteet 1 446 1 004 120 405 2 976
E Sähkö, kaasu ja vesi 5 003 1 146 . 95 6 245
F Rakennustyöt 6 979 355 22 741 . 30 075
G Kaupan palvelut; moottoriajoneuv. ja kotit.esineiden korjaus 15 553 14 648 1 674 1 547 33 421
H Majoitus- ja ravitsemispalvelut 2 298 4 935 . 114 7 348
IA Kuljetus- ja varastointipalvelut 14 950 5 110 12 3 541 23 612
IB Posti- ja teleliikennepalvelut 4 555 1 768 . 293 6 616
J Rahoitus- ja vakuutuspalvelut 4 453 3 901 . 451 8 806
KA Kiinteistöalan palvelut 8 404 19 020 509 . 27 933
KB Liike-elämän palvelut 30 644 2 013 2 926 10 265 45 848
L Julkisen hallinnon palvelut, pakollinen sosiaalivakuutus 2 198 10 506 . 51 12 754
M Koulutuspalvelut 857 9 504 . 4 10 365
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 1 222 18 303 . 1 19 527
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 2 870 6 777 351 40 10 038
P Kotitalouspalvelut . 128 . . 128
  Tuotteiden käyttö yhteensä perushintaan 193 057 115 832 38 067 81 122 428 079
Cif/fob-korjaus, vakuutus- ja rahtitulo . . . -856 -856
Suomalaisten kotitalouksien ostot ulkomailla . 1 906 . . 1 906
Ulkomaisten kotitalouksien ostot Suomessa . -2 070 . 2 070 0
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 5 946 13 661 3 093 47 22 746
Välituotekäyttö/loppukäyttö yhteensä ostajanhintaan 199 003 129 329 41 160 82 383 451 875

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Räty (09) 1734 2647, Anneli Miettinen (09) 1734 2320, skt95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 23.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2007, Liitetaulukko 1. Käyttö perushintaan 2007, milj. euroa, käyvin hinnoin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2007/pt_2007_2010-06-23_tau_001_fi.html