Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter landskap år 2020

Landskap Totallöner, euro / månad
Antal Genomsnitt Decil 1 Median Decil 9
Nyland 530 809 4 060 2 357 3 564 6 254
Egentliga Finland 118 904 3 425 2 220 3 055 4 990
Satakunta 50 630 3 345 2 236 3 037 4 725
Egentliga Tavastland 39 306 3 354 2 218 3 026 4 755
Birkaland 135 944 3 540 2 226 3 182 5 205
Päijänne-Tavastland 47 011 3 371 2 198 3 010 4 815
Kymmenedalen 40 732 3 441 2 237 3 121 4 866
Södra Karelen 32 337 3 496 2 255 3 184 4 970
Södra Savolax 31 067 3 202 2 194 2 919 4 462
Norra Savolax 57 410 3 382 2 227 3 045 4 809
Norra Karelen 35 510 3 267 2 200 2 958 4 537
Mellersta Finland 65 834 3 448 2 242 3 111 4 949
Södra Österbotten 41 078 3 259 2 204 2 963 4 500
Österbotten 42 850 3 521 2 300 3 216 5 002
Mellersta Österbotten 16 782 3 445 2 226 3 141 4 756
Norra Österbotten 95 338 3 469 2 232 3 132 5 060
Kajanaland 15 371 3 200 2 186 2 950 4 398
Lappland 39 904 3 353 2 223 3 080 4 682
Åland 2 781 3 362 2 263 3 040 4 776

Källa: Lönestrukturstatistik 2020, Statikcentralen

Förfrågningar: Matti Lahdenmäki 029 551 3690, Olli Ruuska 029 551 3274, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2020, Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter landskap år 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2020/pra_2020_2022-03-11_tau_001_sv.html