Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.3.2019

Löntagarnas löner högst i folkrika kommuner

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik fanns det ett samband mellan storleken på kommunen där arbetsplatsen är belägen och löntagarnas löner år 2017. När arbetsplatsen var belägen i en kommun med fler än 200 000 invånare var medianen för totallönerna 19,1 euro per avlönad timme. På motsvarande sätt var medianlönen 15,8 euro i kommuner med färre än 10 000 invånare.

Medianen för löntagarnas totallöner per timme efter storleken på kommunen där arbetsplatsen fanns år 2017

Medianen för löntagarnas totallöner per timme efter storleken på kommunen där arbetsplatsen fanns år 2017

Källa: Lönestrukturstatistik 2017, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (186,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 7.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2017/pra_2017_2019-03-07_tie_001_sv.html